Izbor tužilaca ne treba da vrši zakonodavna vlast

Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH protivi se ideji da tijela ili organi zakonodavne vlasti vrše izbor tužilaca, te vjeruje da neće doći do ugrožavanja njegove nezavisnosti i pravosuđa u BiH, čemu je posvećena cjelokupna evropska, međunarodna i javnost BiH.

Republika Srpska 30.10.2012 | 06:08
Izbor tužilaca ne treba da vrši zakonodavna vlast
Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH protivi se ideji da tijela ili organi zakonodavne vlasti vrše izbor tužilaca, te vjeruje da neće doći do ugrožavanja njegove nezavisnosti i pravosuđa u BiH, čemu je posvećena cjelokupna evropska, međunarodna i javnost BiH. "Bilo kakvo radikalno mijenjanje nadležnost VSTS-a bilo bi u suprotnosti s Sporazumom o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz utemeljenje Savjeta koji su 11. marta 2004. godine potpisali premijeri FBiH i Republike Srpske, a 18. marta 2004. godine ministar pravde BiH", saopšteno je iz VSTS-a. Iz VSTS-a ukazuju da aktivno rade na izvršavanju preporuka strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU, te da preduzimaju aktivnosti koje su u vezi sa mišljenjem Venecijanske komisije o pravnoj bezbjednosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH. Iz VSTS-a je saopšteno da je jedna od preporuka strukturalnog dijaloga i priprema izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u, na čemu je ova institucija aktivno radila u proteklom periodu, te da je pripremljene izmjene i dopune ovog akta proslijedila Ministarstvu pravde BiH na dalju proceduru. "Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u ne sadrži smanjenje ili radikalne izmjene njegove nadležnosti", naglašavaju iz VSTS-a i tvrde da su izmjene i dopune pripremljene na osnovu preporuka strukturalnog dijaloga i mišljenja Venecijanske komisije. VSTS poziva na profesionalni diskurs i izražava spremnost na dijalog sa svim relevantnim domaćim i međunarodnim faktorima o svim pitanjima koja mogu doprinijeti daljoj reformi pravosudnog sistema BiH. "Diskurs se treba odvijati unutar strukturiralnog dijaloga o pravosuđu i na temelju relevantnih međunarodnih dokumenta i standarda čiji je cilj očuvanje nezavisnosti pravosuđa, te na temelju dosada postignutih rezultata u reformskom procesu", ističe se iz VSTS.