Spremni za razgovore o novom aranžmanu

Međunarodni monetarni fond /MMF/ je spreman za razgovore sa vlastima BiH o sklapanju novog aranžmana, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Milan Suc.

Republika Srpska 16.03.2012 | 10:18
Spremni za razgovore o novom aranžmanu
Međunarodni monetarni fond /MMF/ je spreman za razgovore sa vlastima BiH o sklapanju novog aranžmana, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Milan Suc.On je istakao da je, da bi takvi razgovori bili produktivni, važno da vlasti BiH pripreme jasnu zajedničku ekonomsku strategiju, dogovore se o ciljevima politika i počnu da provode reforme koje su potrebne da bi bila obezbijeđena fiskalna održivost u srednjem roku. Suc očekuje da će vlasti BiH i MMF u narednim nedjeljama dogovoriti vremenski okvir za početak razgovora. "Sama zemlja, u konsultacijama sa MMF-om, formuliše ekonomski program koji podržava aranžman. Program treba utvrditi korektne politike i mjere koje zemlja dogovori da će da provede kako bi riješila problem svog platnog bilansa", pojasnio je Suc za današnji "Dnevni avaz". On je ocijenio da je Fiskalni savjet napravio važan prvi korak u procesu pripreme budžeta institucija BiH postigavši dogovor o dva ključna parametra - okviru rashoda i zahvatanju sa jedinstvenog računa novca prikupljenog od indirektnih poreza. "Sada je važno obezbijediti da budžet pokriva sve zakonske obaveze institucija BiH i da svi izvori finansiranja budu jasno i realno utvrđeni", rekao je Suc.