Povećan nivo Save, zaustavljena nuklearna elektrana Krško

Zbog povećanog vodostaja reke Save i gomila lišća i granja koje ona nosi, nuklearna elektrana Krško (NEK) zaustavila je rad, a očekuje se da će ponovo u pogon biti puštena narednih dana.

Republika Srpska 29.10.2012 | 04:04
Povećan nivo Save, zaustavljena nuklearna elektrana Krško
Zbog povećanog vodostaja reke Save i gomila lišća i granja koje ona nosi, nuklearna elektrana Krško (NEK) zaustavila je rad, a očekuje se da će ponovo u pogon biti puštena narednih dana. "Operateri u NEK su preventivno ručno zaustavili njen rad zbog teškoća uzrokovanih visokim vodostajem Save", navodi se u saopštenju i objašnjava da je razlog zaustavljanja rada nuklearke "veliki nanos lišća i drugih nečistoća koje smanjuje delotvornost rashladnog sistema sekundarne strane NEK, bez obzira što je sistem za čišćenje Save radio punim kapacitetom". Svi sistemi i oprema radili su prema očekivanjima, a neželjenih uticaja na okolinu i ljude nije bilo. Nakon analize događaja i pregleda opreme i sistema, počeće se s pripremama na ponovno pokretanje nuklearne elektrane i s njenom sinhronizacijom s elektroenergetskim sistemom. Direktor slovenačke inspekcije za nuklearnu bezbednost i bezbednost od zračenja Aleš Janežič rekao je da se ponovno uključivanje nuklearke u elektroenergetski sistem očekuje narednih dana, najverovatnije u sredu. Vodostaj Save je porastao za oko tri i po metra, a očekuje se da će dodatno rasti zbog vodenog talas iz Slovenije. Proglašene su mere redovne odbrane od poplava. Kako se na nivou (+450 cm), aktivira kanal Sava-Odra, Županijski centar 112 Zagreb obavestio je zagrebačku policiju da se pripreme za eventualno zatvaranje puteva koji vode preko kanala.