Poslanici o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas sjednicu raspravom o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za 2011.

Republika Srpska 22.10.2012 | 03:12
Poslanici o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta
Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas sjednicu raspravom o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za 2011. godinu.Poslanici će razmatrati i izvještaj glavnog revizora Republike Srpske po izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finanijskog izvještaja budžeta Srpske i reviziji finansijskih izvještaja budžetskih korisnika Republike za 2011. godinu, a revidiranih u 2012. godini. Na dnevnom redu sjednice, čiji je početak zakazan za 10.00 časova, biće i izvještaj o aktivnostima i poslovanju Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske za prošlu godinu, saopšteno je iz parlamenta Republike Srpske. Biće razmatran i konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za prošlu godinu, kao i izvještaj o stanju u bankarskom sektoru Srpske i izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Srpske za isti period. Poslanici će u nastavku 21. sjednice razmatrati i izvještaje Agencije za osiguranje Republike Srpske, izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Srpske i izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske za 2011. godinu. Narodna skupština Republike Srpske je na prošlom zasjedanju usvojila po hitnom postupku Zakon o dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Srpskoj, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nafti i naftnim derivatima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima u vrijeme nezaposlenosti. Uvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni izbornog zakona Srpske, Nacrt zakona o organskoj proizvodnji, Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnoj inspekciji.