Predmeti ratnih zločina spušteni na nivo entiteta

Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković izjavila je da je jedan od pozitivnih rezultata strukturisanog dijaloga o pravosuđu to što su predmeti ratnih zločina spušteni na nivo entiteta i oni su sada u nadležnosti okružnih sudova i tužilaštava, te kantonalnih sudova i tužilaštava.

Republika Srpska 22.10.2012 | 03:08
Predmeti ratnih zločina spušteni na nivo entiteta
Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković izjavila je da je jedan od pozitivnih rezultata strukturisanog dijaloga o pravosuđu to što su predmeti ratnih zločina spušteni na nivo entiteta i oni su sada u nadležnosti okružnih sudova i tužilaštava, te kantonalnih sudova i tužilaštava. "Međutim, tu je i jedna obaveza Republike Srpske i Vlade Srpske u pogledu stvaranja uslova da tužilaštva i sudovi mogu nesmetano raditi na ovim predmetima. Moraju se stvoriti određene pretpostavke da bi se pristupilo procesuiranju ratnih zločina“, rekla je Zlatkovićeva. Ona je izjavila za "Nezavisne novine" da tu u prvom redu misli na finansijsku podršku Vlade Srpske, jer će u narednom periodu doći do povećanja izvršilaca i u sudovima i u tužilaštvima koji konkretno rade na tim predmetima. Zlatkovićeva je navela da ima pomaka kada je u pitanju nadležnost Suda i Tužilaštva BiH i da će se u radnoj verziji zakona o sudovima BiH ići na formiranje apelacionog suda, koji bi bio drugostepeni sud i odlučivao bi o žalbama prvostepenih odluka Suda BiH. "I tu imamo pomake jer su se predstavnici Republike Srpske zalagali da isti sud ne može odlučivati po žalbama na prvostepene presude koje je donio taj sud. To su pomaci u strukturisanom dijalogu i ja očekujem, na naše pozitivno učešće, još pozitivnih rezultata u dijalogu“, naglasila je Zlatković.