Uredni uzorci vodotoka Drine

Laboratorijske analize pokazale su da su uredni uzorci vodotoka Drine, nizvodno od ušća rijeke Jadar, uzeti zbog akcidenta izazvanog izlivanjem taložnog mulja iz rudnika "Stolice" u Kostajniku kod Krupnja, u Srbiji, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Region 06.10.2014 | 11:30
Uredni uzorci vodotoka Drine

Zbog ovog akcidenta povećana je koncentracija jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona u rijeku Korenitu koja se uliva u Jadar, desnu pritoku Drine.

Vodna inspekcija Republike Srpske je, tim povodom, radi praćenja parametara kvaliteta vode i preduzimanja adekvatnih inspekcijskih mjera, putem ovlaštene vodoprivredne laboratorije Instituta za vode Bijeljina, izvršila ispitivanje kvaliteta površinskih voda, otvorenog toka vodnog tijela rijeke Drine.

Laboratorijskim analizama ispitivani su osnovni fizičko-hemijskih parametri i koncentracije rastvorenih toksičnih neorganskih supstanci-metala.

Laboratorijskim analizama utvrđeno je da je analizirani uzorak uredan i da je u skladu sa klasifikacijom vodotoka utvrđenom na osnovu Uredbe o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka /"Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/01/.

"Kako bismo dobili što pouzdaniju ocjenu kvaliteta, uzorkovanje će biti izvršeno još dva puta, u zavisnosti od hidroloških uslova na terenu, gdje će se bar jedno od uzorkovanja obaviti pri smanjenom hidrološkom proticaju", navodi se u saopštenju.

U predmetne aktivnosti uključena je i javna ustanova "Vode Srpske" u dijelu njihovih nadležnosti.

Izvor: SRNA

Komentari / 0

Ostavite komentar