Privatizacija poslovnih objekata i garaža obveznicama

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici uredbu o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini kojom je omogućeno učešće u njihovoj privatizaciji obveznicama Republike Srpske, izjavila je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Srpske Svjetlana Radusin.

Republika Srpska 18.10.2012 | 09:42
Privatizacija poslovnih objekata i garaža obveznicama
Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici uredbu o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini kojom je omogućeno učešće u njihovoj privatizaciji obveznicama Republike Srpske, izjavila je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Srpske Svjetlana Radusin.Ona je rekla novinarima da je krajem prošle godine Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila tražila da se izvrše dopune Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, prostorija i garaža, kako bi se omogućilo da ova kategorija stanovništva prodajnu cijenu tih objekata plaća obveznicama. Radusinova je dodala da je na osnovu tog akta i činjenice da su opštine i gradovi pokrenuli procedure prodaje takvih objekata donesena ova uredba koja omogućava plaćanje obveznicama. Ona je navela da je Vlada usvojila i uredbu o zonama i aglomeracijama, kojom je predviđena jedna zona – Republika Srpska, i šest aglomeracija određenih na osnovu predviđene regionalizacije Srpske u skladu sa Prostornim planom. Ona je pojasnila da je ova uredba vezana za zakon o zaštiti vazduha, kojim je određeno da je zona dio teritorije sa tačno definisanim granicama, a aglomeracija zona koja obuhvata teritoriju sa više od 200.000 stanovnika, ili manje stanovnika ako je gustina naseljenosti veća. Ona je rekla da je na sjednici usvojena i uredba o naknadama za opterećenje životne sredine ambalažnim otpadom, a odnosi se na obveznike koji proizvode ambalažu ili na tržište plasiraju proizvode u ambalažu koja će kasnije postati otpad.