Saglasnost na Prijedlog ugovora o finansiranju

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Prijedlog ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u 2012.

Republika Srpska 15.03.2012 | 10:32
Saglasnost na Prijedlog ugovora o finansiranju
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Prijedlog ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u 2012. godini u vrijednosti od 22.187.500 KM i Prijedlog ugovora o sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Srpsku za 2012. godinu u iznosu 2.812.500 KM, koji će biti zaključeni između Vlade Srpske i "Željeznica Republike Srpske" AD Doboj.Za potpisivanje ugovora ovlašten je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću nakon sinoćnje sjednice Vlade. Na osnovu članova 5 i 6 Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku, Vlada Srpske i "Željeznice Republike Srpske" svake godine zaključuju Ugovor o finansiranju željezničke infrastrukture i Ugovor o sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku. Ugovorom o finansiranju željezničke infrastrukture regulišu se tehnički i drugi parametri neophodni za redovno i bezbjedno odvijanje saobraćaja, iznos potreban za održavanje, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture, visina naknade za korištenje infrastrukture, kao i obaveza vođenja statističkih evidencija. Ugovorom o sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku utvrđuje se iznos i način uplate sredstava na godišnjem i mjesečnom nivou. Sredstva za finansiranje željezničke infrastrukture i sufinansiranje željezničkog saobraćaja, obezbjeđuju se u Budžetu Republike Srpske i doznačavaju "Željeznicama Republike Srpske" u dva dijela, odnosno dio za poslove upravljanja željezničkim saobraćajem i održavanje infrastrukture i dio za sufinansiranje putničkog saobraćaja. Ugovori se zaključuju nakon utvrđivanja granta, koji se obezbjeđuje iz Budžeta Republike Srpske za ove potrebe i kalkulacija troškova i prihoda željezničkog saobraćaja, koje uradi ŽRS za tekuću godinu. Grant za željeznice za 2012. godinu iznosi 25.000.000 KM, odnosno utvrđen je isti iznos kao i za 2011. godinu. Takođe, Željeznice Republike Srpske su predložile da se grant za 2012. godinu u iznosu od 25.000.000 KM podijeli na način kako je to izvršeno 2011. godine, odnosno da se iznos od 22.187.500 KM namijeni za finansiranje željezničke infrastrukture, a iznos od 2.812.500 KM za sufinansiranje javnog putničkog saobraćaja.