Sudijama preko 2.000 maraka za regres

Sud BiH lani je potrošio oko 14,55 miliona maraka, što je za deset odsto više u odnosu na prethodnu godinu, a sudije i ostali zaposleni dobijali su i po nekoliko hiljada maraka po osnovu regresa i stimulacija.

Bosna i Hercegovina 28.07.2014 | 22:13
Sudijama preko 2.000 maraka za regres

U izvještaju o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2013. godinu, koju je obavila Kancelarija za reviziju institucija BiH, navedeno je da je Sud u toku 2013. godine najviše potrošio na bruto plate i naknade - 10,48 miliona KM. Na neto plate i naknade odnosi se 5,98 miliona, na poreze i doprinose 4,42 miliona, a na isplaćene stimulacije 78.848 KM. Troškovi za ove namjene lani su bili veći za oko 1,52 miliona u odnosu na prethodnu godinu.

Za naknade troškova zaposlenih je potrošeno 597.627 KM, a najveća stavka je regres, za koji je isplaćeno 228.135 maraka. Za topli obrok dato je 166.713, prevoz s posla i na posao 114.079, a za jubilarne nagrade 22.032 KM.

Sudije su dobijale regres za godišnji odmor u iznosu od 2.100 KM, a ostalim zaposlenim je isplaćen regres u iznosu od 50 odsto njihove osnovne mjesečne plate i kretao se od 620 do 1.760 KM. Zaposlenima sa srednjom stručnom spremom regres je isplaćen u iznosu od 300 maraka.

Osim regresa radnicima su isplaćivane i stimulacije, a samo u decembru dobilo ih je čak 128 zaposlenih u iznosima od 97 do 1.355 KM. Isplata stimulacija obrazložena je ocjenama rezultata rada zaposlenih u prethodnoj godini, a o tome je odlučivao predsjednik Suda BiH Meddžida Kreso.

Zaposlenima u Sudu nije manjkalo ni putovanja, kako po BiH tako i u inostranstvu. Službena putovanja najčešće su pravdana učešćem na konferencijama, obukama, savjetovanjima i posjetama pravosudnim ustanovama, a za te namjene je potrošeno 22.879 KM. Revizori su utvrdili da je samo za aviokarte potrošeno 51.000 KM.

Nije se štedjelo ni na telefoniranju i poštanskim uslugama, a računi su dostigli 194.415 KM ili 30.471 marku više nego prethodne godine.

Za tekuće održavanje opreme i zgrada Sud je potrošio 39.918 KM, a pored toga je materijal za pranje lani plaćen dodatnih 18.278 maraka, iako je ugovor za nabavku materijala za čišćenje bio u vrijednosti 8.908 KM.

Kada su u pitanju nabavke, revizori su utvrdili da je za kupovinu tonera i ketridža potrošeno 49.569 KM. Sud je na kraju prošle godine dobavljačima dugovao 508.912, dok je kratkoročno potraživao 4.853 KM.

U Sudu BiH su istakli da je prošle godine težište njihovih aktivnosti bilo na efikasnom procesuiranju predmeta, smanjenju zaostataka, primjeni procesa tranzicije, normativnom uređenju poslovanja, jačanju i razvoju sistema podrške, rješavanju problema ograničenog smještajnog kapaciteta i implementaciji CMS sistema.

Koliko su ovi ciljevi ispunjeni pokazuje podatak da je 4.040 predmeta preneseno iz 2012. u 2013. godinu. Broj neriješenih predmeta u 2013. godini, odnosno predmeta koji se prenose u ovu godinu, bio je 3.153.

U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koji je supervizor pravosudnog sektora, rekli su da je tokom 2013. godine broj neriješenih predmeta u Krivičnom odjeljenju Suda BiH povećan za 51 ili 14 odsto.

“Povećanje broja neriješenih predmeta zabilježeno je i u Apelacionom odjeljenju i to za 151 predmet ili 109 odsto, dok je broj neriješenih predmeta u Upravnom odjeljenju smanjen za 1.084 predmeta ili 31 odsto - naveli su iz VSTS-a.

Na kraju 2013. godine Sud BiH je imao 3.110 neriješenih predmeta, a najstariji neriješeni predmet iniciran je 2004. godine.

Broj zaposlenih u Sudu BiH u 2013. godini, u odnosu na prethodnu godinu, povećan je za 46 radnika.

Na kraju prošle godine Sud je imao 278 zaposlenih, od čega 52 sudija, 194 radnika na neodređeno vrijeme, 13 na određeno i 19 pripravnika.

Komentari / 2

Ostavite komentar
Name

anti baja

29.07.2014 05:56

Pa da li je moguce, cuj nagrada za stimulacije. Ja bih rekao za bahatost i nerad pa to samo ima na brdovitom Balkanu.

ODGOVORITE
Name

drspec

29.07.2014 17:18

SRAMOTA !Ljekari , opste prakse, a posebno specijalisti sa toliko godina skole imaju manje plate , nego regres za 1 sudiju samo vi pljujte po ljekarima , pa za par godina u ovoj drzavi ih nece ni biti

ODGOVORITE