Pooštrene sankcije za počinioce nasilja

Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković rekla je danas Srni da su u Srpskoj izmjenama zakonskih akata pooštrene prekršajne i krivične sankcije za počinioce nasilja u porodici.

Republika Srpska 29.06.2014 | 12:48
Pooštrene sankcije za počinioce nasilja

"Kada je riječ o Zakonu o prekršajima, posljednjim zakonskim rješenjima uveli smo novu krivično-pravnu sankciju za nasilje u porodici, koja predviđa izricanje kazne zatvora do 60 dana", rekla je Zlatkovićeva, koja u Neumu učestvuje na skupu o primjeni međunarodnih standarda za
zaštitu od nasilja u porodici.

Ona ističe da je ova mjera uvedena, jer se uvidjelo da prekršajne sankcije koje su izricane u proteklih nekoliko godina nisu bile adekvatne za počinioca prekršaja.

Zlatkovićeva kaže da je nasilje u porodici u cjelokupnom zakonodavstvu prepoznato kroz postojeće zakonske i podzakonske akte, čime su ispunjene sve pretpostavke za brže, efikasnije i ekonomičnije
procesuiranje počinilaca.

"Ovo je specifična oblast i mi smo tokom ova dva dana na radionici u Neumu sa predstavnicima nevladinog sektora i Ministarstva za porodicu, omladinu i sport pokušali da nađemo najbolja rješenja kada je riječ o zaštiti žrtava nasilja u porodici, s posebnim akcentom na maloljetnu djecu", navela je Zlatkovićeva.

Ona je istakla da u narednom periodu treba raditi na edukaciji svih subjekata koji neposredno učestvuju u provođenju ovih zakona i podzakonskih akata, a posebno zaposlenih u centrima za socijalni rad kada je riječ o postupku zaštite žrtve nasilja u porodici.

"To nije administrativni, već vrlo osjetljiv posao. Važan je pristup žrtvi, što je težak i složen posao. Zato smatramo da svi subjekti u ovom procesu moraju biti i edukovani i spremni za rad sa žrtvom nasilja u
porodici", zaključila je Zlatkovićeva.

Komentari / 0

Ostavite komentar