Dozvoljena žalba na odluku o dužini dokaznog postupka odbrane

Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je danas zahtjev nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da uloži žalbu na odluku kojom mu je za izvođenje dokaza odobreno 300 časova, koliko je imalo tužilaštvo.

Republika Srpska 05.10.2012 | 07:43
Dozvoljena žalba na odluku o dužini dokaznog postupka odbrane
Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je danas zahtjev nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da uloži žalbu na odluku kojom mu je za izvođenje dokaza odobreno 300 časova, koliko je imalo tužilaštvo.Karadžić, koji je tražio 600 časova za dokazni postupak odbrane, naveo je u zahtjevu da pitanje može znatno "uticati na pravičnost suđenja i njegov ishod, jer utiče da njegovu mogućnost da iznese dokaze o svojoj nevinosti i pobije dokaze tužilaštva o krivici". Optuženi je dalje naveo da bi hitna odluka žalbenog vijeća po ovom pitanju suštinski ubrzala postupak, jer, ako se utvrdi da je došlo do greške, ona može biti ispravljena prije donošenja presude, čime bi se izbjeglo ponovno suđenje. Tužilaštvo se protivilo odobrenju za ulaganje žalbe, navodeći da optuženi nije iznio "konkretne razloge navodnog negativnog uticaja odluke da mu se za izvođenje dokaza odobri 300 časova". Karadžić će svog prvog svjedoka saslušati 16. oktobra.