Nova svjedočenja o Sarajevu i Prijedoru

Haško tužilaštvo danas je, ispitujući svjedoka Fadilu Tarčin, dokazivalo da su meta napada Vojske Republike Srpske /VRS/ u Sarajevu bili civili, dok je odbrana generala Ratka Mladića ukazivala da su snage lojalne Aliji Izetbegoviću civilne zgrade i institucije pretvarale u vojne objekte.

Republika Srpska 02.10.2012 | 09:34
Nova svjedočenja o Sarajevu i Prijedoru
Haško tužilaštvo danas je, ispitujući svjedoka Fadilu Tarčin, dokazivalo da su meta napada Vojske Republike Srpske /VRS/ u Sarajevu bili civili, dok je odbrana generala Ratka Mladića ukazivala da su snage lojalne Aliji Izetbegoviću civilne zgrade i institucije pretvarale u vojne objekte.Tarčinova je imala 16 godina kada je 28. maja 1992. godine uveče granatiran njen kvart Širokača. Prema njenim riječima, prilikom bombardovanja sklonila se u podrum, kada joj je geler od granate, koja je pala na obližnju kuću, povrijedio obje noge, pošto se nalazila blizu vrata. Ona je rekla da je kvart bio civilni, a stanovništvo po nacionalnom sastavu pretežno bošnjačko, odnosno muslimansko. Tarčinova je rekla i da je čula presretnuti razgovor generala Mladića koji je emitovan na lokalnom radiju, kada je naredio granatiranje i naveo mete koje će biti gađane, dodajući da tada, prema njenom sjećanju, nije pominjana Širokača. Zastupnik odbrane Dejan Ivetić tražio je od svjedoka da navede gdje su bile linije fronta u njenom kvartu, ali je ona rekla da nije imala prilike da vidi gdje su se nalazile. Tarčinova je tvrdila da linija fronta "nije bila između Bistrika i Širokače, već ispod Širokače, jer je Bistrik ispod Širokače". Prema njenim riječima, u vrijeme borbi uglavnom je ostajala u kući ili se kretala u krugu od 200 do 300 metara udaljenosti, i da od aprila 1992. škole nisu radile. Ona je navela da je jedini vojni objekat u blizini njenog kvarta bila kasarna u Bistriku, koja je pripadala nekadašnjoj JNA. Tarčinova nije mogla sa sigurnošću da kaže kada je JNA napustila objekat, te nije imala saznanja ko je zatim u kasarnu ušao i kada se to desilo. Ona je rekla i da nije vidjela ni čula za koncentraciju vojnih snaga i za postojanje artiljerijskih snaga Armije BiH na Širokači. Tarčinova je potvrdila da su ljudi govorili da je granata koja ju je ranila ispaljena iz pravca Borija, a na pitanje branioca Ivetića da li je tačno da je to područje bilo pod kontrolom snaga koje su bile lojalne Izetbegovićevoj vladi, ogovorila je da ne zna. Ona nije mogla da potvrdi ni da je školu u koju je išla koristila takozvana Armija BiH za smještaj vojnika. Ivetić je citirao izjavu Jasmina Šljive, koji je govorio o kvartu Širokača i o tome kako je u januaru 1992. godine prisustovao sastanku u Domu kulture, na kojem je čuo za "zelene beretke kao vojnu formaciju SDA". "Rečeno nam je da je komandant Emin Švrakić, a da je za područje Širokače za komandanta imenovan Faik Avdibegović", citirao je Ivetić izjavu Šljive. Takođe, prema toj izjavi, "Švrakić je poslao 70 pušaka, koje je Faik rasporedio po svom nahođenju". Svjedokinja je potvrdila da joj je ime Faik Avdibegović poznato, ali "ne kao komandant grupe od 200 ljudi na Širokači". Za razliku od Fadile Tarčin, koja je prvi put svjedočila u Haškom tribunalu, novi svjedok Mevludin Sejmenović se pojavio deveti put u predmetu protiv generala Mladića. Sejmenović je bio jedan od osnivača SDA, a dao je iskaz o razvoju političke situacije u Prijedoru, o srpskom preuzimanju opštine i o uslovima u logorima Trnopolje i Omarska, u kojima je i sam bio zatočen 1992. godine. Ovaj svjedok je rekao da su na sastanku sa predstavnicima SDS-a u sjedištu stranke, 29. aprila 1992, "skoro sve vrijeme govorili oficiri". "Predsjednik SDS Simo Mišković skoro ništa nije govorio, htio je da najprije dođu oficiri. Glavnu riječ je imao pukovnik Vladmir Arsić, i major Radmilo Zeljaja. Od početka su se poigravali sa nama, zbijali su šale na naš račun, a mi smo bili preplašeni. Govorili su koliko imamo oružja, ali se nisu dogovorili, jedan je rekao da imamo 5.000 vojnika, drugi da imamo 7.000 cijevi, a oficir koga su predstavili kao oficira vojne bezbjednosti da imamo više od 10.000 cijevi", ispričao je Sejmenović. Svjedok je naveo i da je major Zeljaja rekao da će, ukoliko muslimani ne vrate 7.000 cijevi, sravniti Kozarac sa zemljom. "To je nekoliko puta ponovio i to je bila njegova posljednja rečenica", tvrdio je Sejmenović. Branilac Branko Lukić sutra će nastaviti da unakrsno ispituje ovog svjedoka.