Generalu Mladiću zabranjeno da govori u sudnici

Pretresno vijeće Haškog tribunala zabranilo je danas generalu Ratku Mladiću da govori u sudnici i da se konsultuje sa svojim advokatima.

Republika Srpska 28.09.2012 | 12:09
Generalu Mladiću zabranjeno da govori u sudnici
Pretresno vijeće Haškog tribunala zabranilo je danas generalu Ratku Mladiću da govori u sudnici i da se konsultuje sa svojim advokatima.Vijeće je donijelo odluku nakon što je pet puta primilo pritužbe o ponašanju optuženog prema pet svjedoka, saopštio je predsjedavajući sudija Alfons Ori. On je dodao je optuženi juče u tri navrata iznio zapažanja o svjedoku i rekao da svjedok laže, dok je na svjedočenje drugog svjedoka reagovao "verbalno ili na drugi način". General Mladić i dalje će moći da svojim braniocima dostavlja zabilješke, ali "tiho". Konsultacije sa advokatima srpskom generalu su dozvoljene za vrijeme pauze.  "Svako kršenje novog režima dovešće do udaljavanja iz sudice", upozorio je Ori. On je napomenuo da "vijeće ne razumije riječi koje Mladić govori, ali da drugi mogu da razumiju", a da se on "stalno iznova upliće u svjedočenje svjedoka". Povodom primjedbe glavnog branioca Branka Lukića da general Mladić piše polako i da već bude kasno kada advokati dobiju bilješku, sudija Ori je uzvratio da "vijeće nije spontano uspostavilo novi režim, već zato što nema drugi način da zaštiti svjedoke". Glavni pretres je nastavljen svjedočenjem Sulejmana Crnčala, koji je prema navodi Tužilaštva, pod pritiskom srpskih vlasti sa porodicom i drugim muslimanima napustio Pale 1992. godine. Svjedok je otišao u Sarajevo, gdje je njegova supruga Paša nastradala prilikom granatiranja pijace Markale 28. avgusta 1995. godine.