Ekonomija mora biti prioritet

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ u BiH Milan Suc izjavio je da se od novog stendbaj-aranžmana sa MMF-om očekuje da ojača makroekonomsku stabilnost BiH kroz finansijsku pomoć i odgovorne politike.

Republika Srpska 26.09.2012 | 11:57
Ekonomija mora biti prioritet
Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ u BiH Milan Suc izjavio je da se od novog stendbaj-aranžmana sa MMF-om očekuje da ojača makroekonomsku stabilnost BiH kroz finansijsku pomoć i odgovorne politike."Sredstva MMF-a doznačavaju se u tranšama. Odobravanje svake tranše zavisi od toga koliko se uspješno program provodi, što se ocjenjuje kvartalnim pregledima programa", rekao je Suc za "Dnevni avaz". Izvršavajući potrebne prethodne mjere, uključujući i usvajanje rebalansa entitetskih budžeta, kaže Suc, vlasti BiH su otvorile mogućnost da Izvršni odbor MMF-a razmotri njihov zahtjev. "Očekuje se da prva tranša po programu iznosi 30 odsto BiH kvote u MMF-u ili oko 120 miliona KM. Ukupni iznos sredstava u okviru dvogodišnjeg programa je blizu 800 miliona KM", precizirao je Suc. On je ukazao na važnost fiskalne discipline i unapređenja poslovnog okruženja za snažniji privatni sektor. "Osim toga, prebacivanje sredstava u produktivnije svrhe u ključnim sektorima ekonomije kroz privatizaciju i koncesije samo bi ohrabrilo privatne investicije i podržalo dugoročni rast. Na taj način BiH bi privlačila prijeko potrebna direktna strana ulaganja, čak iako investiciona klima u Evropi ostane nepovoljna",poručio je Suc. On je ocijenio da BiH ove godine neće bilježiti rast, koji će u narednoj biti mali, te istakao da bi održavanje makroekonomske stabilnosti i dalje trebalo da ostane važan cilj, ali nedovoljan da bi bio ostvaren i privredni rast. "Ekonomski oporavak se ne može ostvariti bez snažnog privatnog sektora. Aktivnosti usmjerene na poboljšanje poslovnog okruženja, uklanjanje administrativnih prepreka za poslovanje, pojednostavljivanje regulative trebale bi biti prioritet vlada", rekao je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. Govoreći o uticaju novog stendbaj-aranžmana na ekonomsku situaciju u BiH, Suc je naveo je da će finansijska podrška MMF-a omogućiti BiH pristup spoljnom finansiranju po povoljnim uslovima, što je važno za zemlju koja ima velike potrebe za finansiranjem, ali ograničene mogućnosti. Tako, pojašnjava on, entitetski budžeti mogu minimizirati pozajmljivanje od domaćih banaka i ostaviti bankama prostor da kreditiraju preduzetništvo i građane. "Jednako važan je i set ekonomskih politika koji će biti podržan kroz finansijska sredstva od MMF-a. Jačanje koordinacije politikama na nivou zemlje, održavanje fiskalne discipline, očuvanje stabilnosti finansijskog sektora, sve to će doprinijeti održavanju makroekonomske stabilnosti", naglasio je Suc. Izvršni odbor MMF-a danas će razmotriti zahtjev BiH za novi kredit koji je namijenjen za podršku budžetima entiteta, koji će, ako bude odobren, biti raspodijeljen u omjeru dvije trećine za Federaciju BiH i jedna trećina za Republiku Srpsku.