Ništa ne može da ugrozi aranžman

Ministar finansija i trezora BiH Nikola Špirić rekao je da nema nijednog indikatora koji ukazuje da Izvršni odbor MMF-a sutra neće prihvatiti pismo namjera BiH za četvrti stendbaj-aranžman.

Republika Srpska 25.09.2012 | 18:40
 Ništa ne može da ugrozi aranžman
Ministar finansija i trezora BiH Nikola Špirić rekao je da nema nijednog indikatora koji ukazuje da Izvršni odbor MMF-a sutra neće prihvatiti pismo namjera BiH za četvrti stendbaj-aranžman."Očekujem da ćemo provoditi reforme nakon zaključivanja aranžmana sa MMF-om i ne vididm bilo šta što bi moglo ugroziti taj aranžman", rekao je Špirić novinarima u Banjaluci. On je podsjetio da je iz prethodnog aranžmana iskorištena samo jedna trećina sredstva, jer nije bilo spremnosti za strukturalne reforme. Špirić, koji je i predsjedavajući Upravnog odbora /UO/ Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/, istakao da je provođenje reformi jedan od preduslova za stabilizaciju ekonomskih prilika i stvaranje povoljnog investicionog ambijenta, što bi trebalo da bude zadatak svih nivoa vlasti BiH. Govoreći o izmjenama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH koji bi trebali omogućiti da se objavi spisak poreskih dužnika, Špirić je rekao da će na narednoj sjednici UO UIO BiH imati prijedloge svih potrebnih izmjena kako bi spisak dužnika bio objavljen. "Smatram da spisak dužnika treba objavljivati, ali ništa mimo zakona", rekao je Špirić i dodao da treba postići zajednički stav o izmjenama zakona. Govoreći o krajnjoj potrošnji, Špirić smatra da mora postojati reda u sistemu, jer, kako kaže, postoje ljude koji sa različitim poluinformacijama sluđuju javnost kada je krajnja potrošnja u pitanju. "Biće pokrenuti dispciplinski postupci prema svima koji se igraju dezinformacijama, jer to nije dobro za sistem, ni za koga u BiH", upozorio je Špirić. Direktor UIO BiH Miro DŽakula rekao je da Uprava ide u izmjenu Zakona o sistemu indirektnog oporezivnja BiH, koja će omogućiti da se objavi spisak poreskih dužnika. On je rekao da će na narednoj sjednici UO biti donesen konačan prijedlog izmjena Zakona. "Nema potrebe da neki podaci ili spiskovi budu tajni s tim da moramo voditi računa o poštivanju Zakona", poručio je DŽakula. Govoreći o krajnjoj potrošnji, DŽakula je rekao da je na prethodnoj sjednici usvojeno sve što je bilo potrebno, te da je krajnja potrošnja permanentna aktivnost koja se vodi.