Karadžić zatražio dozvolu za žalbu

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je dozvolu da se žali na odluku kojom mu je za dokazni postupak odbrane dodijeljeno 300, umjesto traženih 600 sati, saopšteno je danas u Haškom tribunalu.

Republika Srpska 24.09.2012 | 18:21
Karadžić zatražio dozvolu za žalbu
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je dozvolu da se žali na odluku kojom mu je za dokazni postupak odbrane dodijeljeno 300, umjesto traženih 600 sati, saopšteno je danas u Haškom tribunalu. Karadžić je u podnesku istakao da će ovo pitanje „značajno uticati na pravičnost suđenja i na njegov ishod, jer utiče da njegovu mogućnost da iznese dokaze o svojoj nevinosti i pobije dokaze tužilaštva o krivici“. Pretresno vijeće naložilo je Karadžiću da svoje dokaze iznese u ukupno 300 sati, tako da to vrijeme uključuje direktno ispitivanje koje će voditi optuženi i eventualno dodatno ispitivanje. Karadžić je tražio 300 sati sa ispitivanje svedoka i još 300 za pobijanje presuđenih činjenica sa ranijih suđenja. U donošenju odluke, Pretresno vijeće je uzelo u obzir „vrijeme koje je optuženom bilo potrebno za unakrsno ispitivanje svjedoka Tužilaštva, kao i činjenicu da se tokom izvođenja dokaza odbrane ne mora govoriti o svakoj od činjenica o kojima je presuđeno“. Vijeće je istovremeno izrazilo zabrinutost u vezi sa relevantnošću i repetitivnošću očekivanih svjedočenja velikog dijela svjedoka odbrane. Tužilaštvo je u svom dokaznom postupku iskoristilo 299 i po, od odobrenih 300 sati. Početak dokaznog postupka Karadžićeve odbrane zakazan je za 16. oktobar. Vijeće je tražilo da optuženi smanji broj svjedoka koje namjerava da pozove u svom dokaznom postupku i on je broj svjedoka redukovao sa 600 na 590.