Vrbas zagađen na 307 lokacija!

Stručnjaci Centra za klimatska istraživanja Banjaluka obilazeći kompletan tok Vrbasa pronašli su čak 307 lokacija sa zagađivačima, od čega je u 192 slučaja riječ o ispustima otpadnih voda, dok se preostalih 115 lokacija odnosi na ilegalne deponije čvrstog otpada.

Republika Srpska 12.04.2014 | 12:20
Vrbas zagađen na 307 lokacija!
Stručnjaci Centra za klimatska istraživanja Banjaluka obilazeći kompletan tok Vrbasa pronašli su čak 307 lokacija sa zagađivačima, od čega je u 192 slučaja riječ o ispustima otpadnih voda, dok se preostalih 115 lokacija odnosi na ilegalne deponije čvrstog otpada.Ovi poražavajući podaci dobijeni su u sklopu projekta "Kreiranje GIS baze podataka i mapiranje zagađivača u toku rijeke Vrbas", a istraživanje je sprovedeno od izvora do ušća rijeke, na ukupnoj dužini 235 kilometara, što znači da su obuhvaćene opštine Gornji Vakuf, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Mrkonjić Grad, Banjaluka, Laktaši i Srbac. U sklopu istraživanja, prvog ovakvog tipa u regiji, pod lupom je bilo 455 lokacija, od čega je na njih 307 uočen izvor zagađenja, nakon čega su lokalne zajednice u slivu Vrbasa dobile rezultate, tako da su one na potezu da otklone zagađenja. "Nezavisne" su, uvidom u spisak lokacija gdje je rijeka zagađena, ustanovile da Banjaluka ima više od stotinu zagađivača, a riječ je uglavnom o ispustima otpadnih voda te deponijama. Situacija nije idilična ni u ostalim lokalnim zajednicama kroz koje protiče ova rijeka, iz koje se vodom snabdijevaju mnogi građani, a koja je i mamac za brojne kupače i turiste. "Kada su u pitanju ilegalne deponije, uglavnom se radi o kućnom i građevinskom otpadu.Ilegalni ispusti otpadnih voda su pojedinačni ispusti iz individualnih objekata stanovanja, kao i pojedinačni ispusti iz poslovnih objekata koji su smješteni uz Vrbas, poput restorana, auto-praonica, benzinskih pumpi, betonara i slično", pojašnjava Davorin Bajić iz Centra za klimatska istraživanja Banjaluka. Rukovodioci lokalnih zajednica kroz koje Vrbas prolaz uvjeravaju da će im ovo istraživanje pomoći da otklone nedostatke. Kada je riječ o Banjaluci, ustanovljeno je da Vrbas u ovom gradu zagađuje i njegova pritoka, rijeka Vrbanja, koja prolazi kroz Kotor Varoš, a načelnik te opštine Dalibor Vučanović kaže da  preduzimaju više mjera zahvaljujući kojim će Vrbanja biti čistija. "Mi, između ostalog, privodimo kraju katastar divljih deponija, od kojih je većina uz Vrbanju, a ujedno i iznalazimo mogućnosti za uklanjanje tih deponija. Kada je riječ o individualnim zagađivačima, imamo samo jednog, a i taj problem rješavamo", uvjerava Vučanović.

Komentari / 0

Ostavite komentar