Za smještaj Roma 16,5 miliona KM

BiH se opredijelila da unaprijedi položaj Roma i pomogne njihovo brže uključivanje u društvo, a najveći uspjeh postignut je u stambenom zbrinjavanju, u okviru čega je do kraja prošle godine, uz sufinansiranje lokalnih vlasti, ukupno uloženo oko 16,5 miliona KM, izjavio je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miladin Dragičević.

Republika Srpska 08.04.2014 | 15:41
Za smještaj Roma 16,5 miliona KM
BiH se opredijelila da unaprijedi položaj Roma i pomogne njihovo brže uključivanje u društvo, a najveći uspjeh postignut je u stambenom zbrinjavanju, u okviru čega je do kraja prošle godine, uz sufinansiranje lokalnih vlasti, ukupno uloženo oko 16,5 miliona KM, izjavio je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miladin Dragičević.Dragičević je naveo da su do sada izgrađene ili rekonstruisane 582 stambene jedinice, a oko 400 romskih porodica bili su korisnici projekata infrastrukture. Provođenje nekih projekata iz 2012. i svih projekata iz 2013. godine još traje. Otvarajući konferenciju "Inkluzija Roma u BiH – izazovi i prepreke" u Sarajevu, povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, on je naglasio da je na inicijativu Ministarstva 2009. godine prvi put u budžetu BiH obezbijeđeno tri miliona KM za rješavanje problema Roma u oblasti stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, te evidentiranja potreba romske populacije. Prema njegovim riječima, značajan napredak učinjen je na podizanju svijesti o važnosti zdravstvene zaštite, imunizaciji romske djece i reproduktivnom zdravlju i materinstvu, kao i uvođenju mnogih romskih porodica u redovan sistem zdravstvene zaštite u BiH. "Na planu obrazovanja, u skladu sa revidiranim akcionim planom, napredak je postignut kod preduzimanja stimulativnih mjera i izdvajanja budžetskih sredstava na nižim nivoima vlasti za nabavku udžbenika, obezbjeđenje užine za romsku djecu uključenu u obrazovni proces, te stipendiranje učenika i studenata romske nacionalnosti", rekao je Dragičević. On je podsjetio da Ministarstvo redovno aplicira za IPA projekte kod Evropske komisije, te da je odobren IPA projekat vrijedan pet miliona evra koji će uglavnom biti iskorišten za stambeno zbrinjavanje Roma. "Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH posvećeno je unapređenju ljudskih prava svih građana, a posebno osjetljivih kategorija kakve su nacionalne manjine, među kojima su Romi najbrojniji i najugroženiji", izjavio je Dragičević. On je podsjetio da je BiH usvojila Strategiju BiH za rješavanje problema Roma i Akcioni plan za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Predstavnik UNICEF-a u BiH Florens Bauer istakla je da bi socijalna inkluzija Roma morala početi od rođenja djeteta, koje treba biti prijavljeno. "Ovo bi smanjilo broj djece koja nisu pravovremeno upisana u matične knjige rođenih, što je neophodno za ostvarivanje njihovih prava na identitet, državljanstvo, putne isprave i ostale identifikacione dokumente", rekla je Bauer. Direktor organizacije "Spasimo djecu" Andrea Žeravčić smatra da je kvalitetno obrazovanje romske djece najvažniji temelj u smanjenju diskriminacije, promocije ravnopravnosti romske populacije i stvaranja boljih životnih uslova. Predstavnik OEBS-a u BiH Nina Sumalainen izrazila je zadovoljstvo što su vlasti u BiH izdvojila određena sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma, što će nastaviti i ubuduće. "Našim aktivnostima na terenu pratimo koji su to izazovi sa kojima se suočava romska zajednica i zaista nam je zadovoljsto da vlasti rade na izgradnji stambenih objekata za ovu populaciju", rekla je Sumalainen. Monitor za pitanja Roma u Misiji OEBS-a u BiH Dervo Sejdić smatra da u situaciji u kojoj se nalazi BiH, Romi trebaju biti zadovoljni, naročito po pitanju stambenog zbrinjavanja. Ipak, on je dodao da se "kaska" u oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite, a da ga posebno brine proces obrazovanja. "Nadamo se da će iz programa `Erasmus` biti povučena određena sredstva za obrazovanje kako svih učenika BiH, tako i romske populacije, a očekujem da će BiH kroz platforme EU, koja je između ostalog, kao pristupnu članicu obavezuje na izdvajanje određenih sredstva za obrazovanje romske djece, to i učiniti", rekao je Sejdić.

Komentari / 26

Ostavite komentar
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE
Name

5

08.04.2014 16:57

Bravo!!!

ODGOVORITE
Name

JA

08.04.2014 22:09

Svaka vam cast!!!

ODGOVORITE