Nemački sud odobrio ratifikaciju ESM i fiskalnog pakta

Evrozona je preskočila ključnu prepreku u rešavanju dužničke krize, budući da je nemački Ustavni sud danas odobrio ratifikaciju novog evropskog fonda za spas, uz neke sitne uslove.

Republika Srpska 12.09.2012 | 18:00
Nemački sud odobrio ratifikaciju ESM i fiskalnog pakta
Evrozona je preskočila ključnu prepreku u rešavanju dužničke krize, budući da je nemački Ustavni sud danas odobrio ratifikaciju novog evropskog fonda za spas, uz neke sitne uslove.U presudi koja je praćena širom sveta, Ustavni sud je odbacio niz pravnih izazova koji su imali za cilj da spreče nemačkog predsednika Joakima Gauka da potpiše odobrenje za puštanje u rad dva kljucna oruđa za borbu protiv krize, prenela je agencija AFP. Donevši značajnu odluku sa dalekosežnim implikacijama po budućnost evra, osam sudija nemačkog Ustavnog suda presudili su da Gauk konačno može da ratifikuje Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM) i fiskalni pakt. "Federalni ustavni sud odbacio je žalbe, uz klauzulu da ratifikacija ESM može biti dopuštena ako određeni uslovi mogu da budu garantovani međunarodnim pravom", izjavio je predsednik Ustavnog suda Andreas Foskule. Kao prvo, sud je precizirao da finansijski teret koji bi Nemačka mogla da snosi zbog učešća u ESM mora da bude strogo ograničen na njen udeo u kapitalu fonda. Ukoliko budu potrebna dodatna sredstva, njih će morati da odobri nemački parlament, uz punu informisanost kako gornjeg, tako i donjeg doma parlamenta. Dužnost čuvanja profesionalne tajne, na koju se obavezuju zaposlenici fonda "ne sme da bude u konfliktu sa Bundestagom i njegovim obaveštavanjem", navodi sud. Sud je takođe naglasio da Nemačka mora da osigura klauzulu neučestvovanja, za slučaj da proceni da su njeni interesi ugroženi. ESM, težak 500 milijardi evra, trebalo je da zameni privremeni Evropski fond za finansijsku stabilnost (EFSF) 1. jula, ali je njegovo stupanje na snagu odloženo, pošto je za funkcionisanje fonda potreban udeo sredstava iz Nemačke, a sredstva nisu mogla biti odobrena pre odluke suda. Analitičari su upozoravali da bi odbacivanje ESM dovelo do novog haotičnog talasa na finansijskim tržištima i izazvalo novu političku krizu u evrozoni.