Borci nisu obmanuti, nema razloga za proteste

Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić smatra da penzioneri i borci nemaju razloga da protestuju, jer su usvojena zakonska rješenja imala za cilj pravičnu socijalnu raspodjelu, uz puni respekt prema ratnim godinama boraca i životnim godinama penzionera.

Republika Srpska 12.03.2012 | 10:14
Borci nisu obmanuti, nema razloga za proteste
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić smatra da penzioneri i borci nemaju razloga da protestuju, jer su usvojena zakonska rješenja imala za cilj pravičnu socijalnu raspodjelu, uz puni respekt prema ratnim godinama boraca i životnim godinama penzionera. "Borci nisu obmanuti. Vodili smo pažljiv i odgovoran dijalog koji je trajao nešto više od godinu dana i sve je bilo jasno. Možda je bilo nekih grešaka u smislu rješenja koje je izdao Fond PIO i to se lako može otkloniti. Generalno, niko nije prevaren i svi su bili upoznati o sistemu i načinu preraspodjele sredstava", rekao je Džombić. Premijer Srpske je za današnje "Nezavisne novine" istakao da su ovakvi trenuci bolni za jedno društvo, ali da ono mora odgovoriti da li je spremno da izvrši pravičniju socijalnu raspodjelu ili nije, te da je sada trenutak kada to mora biti urađeno. "Republika Srpska je fiskalno sposobna da izdvoji ovoliko koliko je izdvojila i to je više u odnosu na prošlu godinu, ali nikako nije smanjenje. Sa druge strane, reforma koju smo radili omogućava kontinuitet funkcionisanja penzionog sistema", pojasnio je Džombić. Premijer Srpske je naveo da su osnovni ciljevi ove godine održavanje fiskalne i socijalne sigurnosti uz pokretanje investicionog ciklusa koji će dati podstrek za privredni rast. On kaže da je jedna od aktivnosti borbe protiv krize pokretanje infrastrukturnih projekata izgradnje autoputa Banjaluka - Doboj, što će angažovati dio građevinske operative iz Srpske i djelovati u stabilizaciji građevinskog sektora. "Osim toga, tu su infrastrukturni projekti odbrane od poplava, zatim projekti iz energetike, izgradnja termoelektrane Ugljevik. Nastavljamo i sa projektom stvaranja boljeg poslovnog ambijenta, podrškom kroz Investiciono-razvojnu banku, gdje smo obezbijedili i u ovoj godini oko 240 miliona KM po veoma povoljnim uslovima sa rokom otplate od 20 godina, grejs periodom od tri godine i kamatnom stopom od tri do šest odsto", rekao je Džombić. Premijer je istakao da Srpska ima preveliku javnu administraciju koju treba smanjiti, ali dodaje da bi bila greška odmah primijeniti radikalno otpuštanje, nego da broj zaposlenih u ovom sektoru u narednim godinama treba smanjiti postepeno. On je rekao da Srpska za budžetsku potrošnju ove godine planira 95 miliona KM, koje će obezbijediti kroz aranžman sa MMF-om, ukoliko on opstane, ili kroz emisiju obveznica na domaćem ili inostranom tržištu, dok Federacija BiH za te namjene planira uzeti između 300 i 400 miliona KM kredita. "Već sljedeće godine trebalo bi da dođemo u situaciju da budžet bude izbalansiran i da se preusmjerimo na kapitalnu potrošnju", rekao je Džombić i dodao da i u slučaju izostanka aranžmana sa MMF-om Srpska ima rezervne varijante - putem Investiciono-razvojne banke, bankarskog sektora ili putem misije na međunarodnom tržištu. Premijer Džombić ističe da je Evropska komisija prepoznala da je Srpska organizaciono i kadrovski mnogo spremnija od ostalih u BiH u procesu evropskih integracija, te da u tom pravcu uradila mnoga zakonska rješenja koja od nje nisu ni tražena. "Jasno je da je prihvatanjem rješenja o državnoj pomoći i o popisu stanovništva prihvaćen koncept koji smo mi sve vrijeme snagom argumenata nametali. Mislim da je taj koncept Evropska komisija prihvatila i da je njima jasno kako i na koji način se možemo kretati dalje. Kompromisnim rješenjima, a ne insistiranjem na prenosu nadležnosti i centralizaciji možemo brže da se krećemo ovim procesima", ističe Džombić. Odgovarajući na pitanje da li očekuje kompromis po pitanju provođenja presude iz predmeta "Sejdić-Finci", Džombić je rekao da je Srpska sve odluke vezane za ljudska prava izvršila, za razliku od Federacije BiH. "Mislim da su principi između političkih lidera usaglašeni i da se ova odluka može implementirati. Republika Srpska nikada nije imala proble sa odlukama za ljudska prava. Sve odluke vezane za ljudska prava, za razliku od Federacije BiH, je izvršila. Ovu odluku možemo da prihvatimo načinom da jedan bude biran iz Republike Srpske. Sud u Strazburu rekao je da mi ne treba da napravimo neku veliku rekonstrukciju Ustava BiH nego je samo ukazao na diskriminaciju da ne može neko evenutalno drugi biti izbran", zaključio je premijer Srpske Aleksandar Džombić.