Odobren Zakon o pravima povratnika

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na vanrednoj sjednici odobrio po hitnom postpuku Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i distriktu Brčko.

Republika Srpska 01.04.2014 | 17:44
Odobren Zakon o pravima povratnika
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na vanrednoj sjednici odobrio po hitnom postpuku Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Prijedlog zakona juče je u parlamentarnu proceduru uputila federalna Vlada. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak za ostvarivanje i korištenje prava stečenih na osnovu federalnih zakona i drugih propisa povratnika u Republiku Srpsku i distrikt Brčko iz oblasti socijalne i zaštite porodice sa djecom, boračko-invladiske i zdravstvene zaštite te prava iz oblasti poreza na dohodak. Prava iz ovog zakona mogu ostvariti osobe koje su se dobrovoljno vratile i prijavile u prijeratno mjesto prebivališta, koje su imale do 30. aprila 1991. godine u Republici Srpskoj i distriktu Brčko, te imala prebivalište ili boravište u FBiH po osnovu statusa raseljenog lica. Ova lica zadržavaju korištenje stečenih prava i ostvaruju prava u skladu sa ovim zakonom ukoliko su prije stupanja na snagu ovog zakona imala boravište, odnosno prebivalište u FBiH pod uslovom da ta prava ne ostvaruju prema propisima Republike Srpske ili distrikta Brčko. Na donošenje novog zakona Vlada FBiH odlučila se, imajući u vidu zaključke sa sjednice od 1. decembra 2011. godine, tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održane 27. decembra 2012. kao i zahtjeve nevladinog sektora čiji su predmet rada povratnička populacija, raseljenih lica i izbjegličke porodice. Federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Adil Osmanović istakao je danas da ovaj zakon najviše treba posmatrati kroz pitanje zdravstvene zaštite, što je i najveći problem. On je naveo da ovo pravo povratnici i dalje treba da ostvaruju tamo gdje su ga riješili, kao što je to slučaj u Banjaluci i Prijedoru. Prijedlog ovog zakona biće upućen na usvajanje Domu naroda federalnog Parlamenta.

Komentari / 0

Ostavite komentar