Ukinuto nadgledanje nezavisnosti Kosova

Međunarodna upravljačka grupa odlučila je na sjednici u Prištini da danas ukine nadgledanje nezavisnosti Kosova, a krajem godine i mandat Međunarodnog civilnog predstavnika.

Republika Srpska 10.09.2012 | 18:43
Ukinuto nadgledanje nezavisnosti Kosova
Međunarodna upravljačka grupa odlučila je na sjednici u Prištini da danas ukine nadgledanje nezavisnosti Kosova, a krajem godine i mandat Međunarodnog civilnog predstavnika.Međunarodna upravljačka grupa saopštila je da danas proglašava kraj nadgledane nezavisnosti Kosova, jer je u značajnoj mjeri proveden dokument Sveobuhvatni prijedlog za rješenje statusa Kosova. U saopštenju se navodi da su kosovske institucije, shodno svojim obavezama, usvojile paket amandmana na Ustav i primarno zakonodavstvo, koji na zadovoljavajući način pokrivaju preostale elemente za rješenje statusa Kosova u skladu sa ovim dokumentom. "Sa trenutnim dejstvom, Sveobuhvatni prijedlog za rješenje statusa Kosova više ne postoji kao odvojeni i superiorni pravni akt, te sada Ustav Republike Kosovo predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje", navodi Međunarodna upravljačka grupa.