Uskoro Azilantski centar u Delijašu

Pomoćnik ministra bezbjednosti BiH Marijan Baotić ističe da je u toku tehnički prijem objekta Azilantskog centra u Delijašu, nedaleko od Sarajeva, nakon čega se očekuje izdavanje upotrebne dozvole.

Republika Srpska 23.03.2014 | 11:05
Uskoro Azilantski centar u Delijašu
Pomoćnik ministra bezbjednosti BiH Marijan Baotić ističe da je u toku tehnički prijem objekta Azilantskog centra u Delijašu, nedaleko od Sarajeva, nakon čega se očekuje izdavanje upotrebne dozvole. Baotić za Srnu pricizira da ukupna vrijednost projekta iznosi 5.022.305 KM. Od toga je putem Delegacije EU u BiH /IPA/ obezbijeđeno 2.933.745 KM, a ostatak od 2.088.560 KM iz budžeta Ministarstva bezbjednosti BiH. On podsjeća da je izgradnja Azilantskog centra u Mjesnoj zajednici Delijaš u opštini Trnovo započeta 2008. godine rješavanjem vlasništva zemljišta, zatim dobijanjem saglasnosti lokalne uprave za izgradnju ove vrste objekta, te nakon toga izradom projekata i drugim aktivnostima u vezi sa izgradnjom. Završena je izgradnja objekata za smještaj, prijavnice i zgrade za prvi prihvat i smještaj lica pod međunarodnom zaštitom /odnosno azilom/, kao i restorana za ishranu. Tu je i ambulanta, upravna zgrada centra - objekat za registraciju, intervjue, besplatnu pravnu pomoć, kao i za potrebe UNHCR-a u BiH i nevladinih organizacija koje su uključene u proces međunarodne zaštite u BiH. Izgrađene su kotlovnice za zagrijavanje centra, vodovodne mreže i kaptaže za snabdijevanje centra vodom, sistem vatrodojave - PPZ zaštite i dovedene su električna energija i telefonska mreža u Centar. "Od ukupno odobrenih sredstava u budžetu Ministarstva, za navedene svrhe ostalo je još 615.820 KM, čime bi se stekli uslovi za otvaranje Centra" - napominje Baotić. Centar ima 150 kreveta, uz mogućnost proširenja kapaciteta, ukoliko bi to moralo da se učini iz nekog razloga, poput iznenadnog priliva migranata koji traže azil zbog sukoba i drugih vidova diskriminacije u zemlji porijekla. Trenutni kapacitet je dovoljan za dosadašnji priliv i broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu u BiH u posljednje četiri godine. "U ovaj Azilantski centar biće smješteni isključivo stranci koji na granici pri ulasku u BiH iskažu namjeru za međunarodnom zaštitom /azilom/ ili to učine na teritoriji BiH nakon što uđu u BiH" – precizira Baotić. Kriterijumi koji se odnose na ovu kategoriju migranata, pojasnio je Baotić, propisani su u Konvenciji UN o statusu izbjeglica iz 1951. godine. Oni su zatim poboljšani putem njenog Protokola iz 1967. godine, koje je BiH potpisala kao punopravna članica Svjetske organizacije i definisani u okviru Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu. Centar za prihvat i smještaj osoba koje zatraže međunarodnu zaštitu - azil u BiH u MZ Delijaš - u potpunosti će zadovoljavati sve standarde koji se odnose za ovu kategoriju objekata, a imaće veće standarde u odnosu na zemlje regiona, pa i u odnosu na neke zemlje EU.

Komentari / 0

Ostavite komentar