Usvojen rebalans budžeta Srpske za 2012. godinu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras po hitnom postupku rebalans budžeta Srpske za 2012.

Republika Srpska 05.09.2012 | 18:46
Usvojen rebalans budžeta Srpske za 2012. godinu
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras po hitnom postupku rebalans budžeta Srpske za 2012. godinu, koji predviđa smanjenje okvira budžeta sa 1,825 na 1,810 milijardi, odnosno za 15 miliona KM.Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija naglasio je da je suština rebalansa da nema smanjenja bilo kakvih prava kada je riječ o ličnim primanjima, bez obzira da li je riječ o platama, invalidninama ili nekim drugim socijalnim pravima bilo kojeg građanina Srpske. Tegeltija je rekao da je razlog za donošenje rebalansa budžeta Srpske za 2012. godinu po hitnom postupku obezbjeđenje uslova za realizaciju obaveza iz Pisma namjera BiH prema Međunarodnom monetarnom fondu /MMF/. On je naveo da ukupan Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2012. godinu iznosi 1,810 milijardi KM, od čega se 1,445 milijardi KM odnosi na domaću budžetsku potrošnju, a 364,7 miliona KM za ostalu budžetsku potrošnju. Po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o izvršenju budžeta za 2012. godinu, kojim se obezbjeđuje način izvršenja rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, a ovim zakonom sredstva se raspoređuju u ukupnom iznosu od 1.810.000.000 KM. U Narodnoj skupštini Republike Srpske po hitnom postupku usvojena je Odluka o prihvatanju zaduženja Srpske prema MMf-u po četvrtom stendbaj-aranžmanu za BiH u ukupnom iznosu od 410 miliona evra, od čega Srpskoj treba da pripadne jedna trećina ukupno odobrenog iznosa sredstava ili 136,6 miliona evra. Tegeltija je rekao da su ova sredstva namijenjena za podršku budžetima u Srpskoj i BiH, s ciljem ublažavanja efekata svjetske ekonomske krize, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, održavanja fiskalne discipline i unapređenja reforme javnog sektora, očuvanja stabilnosti finansijskog sektora i poboljšanja poslovnog okruženja. On je napomenuo da MMf odobrava kredit BiH na period od pet godina, od čega je grejs period tri godine, koji je uračunat u period otplate, te dodao da je kamatna stopa koju određuje MMf promjenjiva i trenutno iznosi 1,08 odsto, dok će se isplata vršiti u osam jednakih kvartalnih rata. Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju kojim se studentima produžava rok prava prenosa dva predmeta u narednu godinu studija, odnosno najviše 15 ECTS bodova, počev od akademske 2012/2013. godine. Ovim zakonom omogućeno je studentima upisanim na diplomske i postdiplomske studije u skladu sa odredbama Zakona o univerzitetu produžetak studija za još jednu godinu po starim nastavnim planovima i programima. Članom tri zakona produžen je rok za prijavu doktorskih disertacija i zvanja doktora nauka do 30. septembra 2017. godine, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona. Prihvaćen je zaključak Kluba poslanika SNSD-a kojim Narodna skupština zadužuje Vladu, odnosno resorno ministarstvo, da što hitnije izvrši izmjene Pravilnika o sastavu i načinu rada komisije za informisanje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja. Ovim zaključkom će se omogućiti da građani Brčko distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske mogu pod jednakim uslovima izvršiti priznavanje stranih visokoškolskih ustanova. Nakon što je apsolviran dnevni red skupštinskog zasjedanja okončana je deseta posebna sjednica Narodne skupštine Srpske.