Optužnice i presude stavljati na internet

Optužnice i presude za ratne zločine i druga teška krivična djela trebalo bi da budu objavljivane na internet stranicama pravosudnih institucija, sa osnovnim ličnim podacima optuženika i osuđenika, rečeno je danas na okruglom stolu u Sarajevu.

Republika Srpska 14.03.2014 | 20:10
Optužnice i presude stavljati na internet
Optužnice i presude za ratne zločine i druga teška krivična djela trebalo bi da budu objavljivane na internet stranicama pravosudnih institucija, sa osnovnim ličnim podacima optuženika i osuđenika, rečeno je danas na okruglom stolu u Sarajevu. Radna grupa Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ predstavila je nacrt preporuka za objavljivanje ličnih podataka za sudove i tužilaštva u BiH, prema kojima bi bile objavljivane neanonimine optužnice i presude za ratne zločine i druga teška krivična djela, javlja Birn. Član Radne grupe VSTS-a Sabina Sarajlija rekla je da nacrt preporuka predviđa da tužilački dokumenti u periodu istrage – poput naredbi o sprovođenju ili zatvaranju istraga, te prijedloga za određivanje pritvora ili mjera zabrane – javnosti budu dostupni putem anonimizovanih saopštenja za javnost. "U periodu podizanja optužnice, prije nego što je ona potvrđena, predlaže se objavljivanje saopštenja ili drugih redukovanih formi sa inicijalima. U momentu potvrđivanja optužnice, Radna grupa predlaže da bude objavljena neanonimizovana verzija, bez ograničenja. Naravno, ukoliko je to u skladu s kapacitetima tužilaštva", istakla je Sarajlija. Anonimizovanje dokumenata počelo je u martu 2012. godine, nakon što je Sud BiH usvojio mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH. Predstavnici Agencije kasnije su izjavili da je njihova preporuka pogrešno protumačena. Sud BiH je tada usvojio izmjene pravila o pristupu informacijama, koje podrazumijevaju stavljanje inicijala umjesto imena i prezimena u sudskim dokumentima, kao i izdavanje samo desetominutnog snimka sa suđenja. Nakon kritika zbog uskraćivanja informacija, u Sudu BiH su početkom prošle godine počeli da rade na izmjeni ovih pravila. Sudija Suda BiH Mira Smajlović, koja predsjedava Radnom grupom VSTS-a, rekla je da nacrt preporuka predviđa i da sudovi objavljuju neanonimizovane presude za ratne zločine i druga teška krivična djela, kao i anonimizovane presude za koje postoji "stručni interes". "Sud BiH smatra da se jedino objavljivanjem integralne presude, sa svim podacima, može obezbijediti pravilno informisanje javnosti o predmetima. Oni koji su protiv objavljivanja ličnih podataka počinilaca moraju da shvate da zaštita ličnih podataka nije apsolutno, već kvalifikovano pravo, za koje postoje izuzeci, a ovdje je važan izuzetak postojanje javnog interesa", rekla je Smajlovićeva. Ona je pojasnila da nacrt ne predviđa objavljivanje svih ličnih podataka, već samo imena i prezimena optuženih, odnosno osuđenih lica, i imena jednog roditelja, odnosno, kako je rekla, "minimum dovoljan za pravilnu identifikaciju lica". "Radna grupa je svjesna da u određenim evropskim zemljama postoji praksa anonimizovanja, ali te zemlje nisu specifične poput BiH. Mi smo nedavno prošli strašan rat i sada je naš zadatak da ozdravimo društvo. Za cijelo društvo je važno da znaju šta se desilo i ko je počinilac djela, jedino tako možemo doći do istine", smatra Smajlovićeva. Vera Bjelogrlić iz VSTS-a rekla je da će tekst nacrta biti proslijeđen sudovima i tužilaštvima, te da će, nakon razmatranja njihovih prijedloga, biti upućen na usvajanje.

Komentari / 0

Ostavite komentar