Žene u BiH obrazovanije ali ne i priznatije od muškaraca

Agencije UN u BiH ocijenile su da napredak u pogledu prava žena, njihovog osnaživanja i ravnopravnosti polova teče sporo i neujednačeno, te da su žene i djevojčice u BiH, ali i širom svijeta, suočene sa mnogobrojnim izazovima.

Republika Srpska 08.03.2014 | 12:55
Žene u BiH obrazovanije ali ne i priznatije od muškaraca
Agencije UN u BiH ocijenile su da napredak u pogledu prava žena, njihovog osnaživanja i ravnopravnosti polova teče sporo i neujednačeno, te da su žene i djevojčice u BiH, ali i širom svijeta, suočene sa mnogobrojnim izazovima. Povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena, agencije UN zastupljene u BiH izdale su saopštenje u kojem su navedeni podaci iz izvještaja "Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013", prema kojima studentkinje, iako su kontinuirano nadmašivale svoje kolege u kontekstu visokog obrazovanja, ovu prednost nisu realizovale na polju rada i zapošljavanja. "Muškarci nastavljaju da nadmašuju žene u pogledu ukupne zaposlenosti populacije u BiH, gdje je tek 32,8 odsto žena koje aktivno učestvuju kao radna snaga, što je najniži nivo reprezentacije žena na tržištu rada u jugoistočnoj Evropi", upozorava se u saopštenju. Agencije UN podsjećaju da je ravnopravnost žena, prije svega, ljudsko pravo. "Osnaživanje žena je, takođe, nezamjenjiv alat za unapređenje razvoja i smanjenje siromaštva. Osnažene žene mogu doprinijeti zdravlju i produktivnosti porodica i lokalnih zajednica, kao i unapređenju perspektiva za naredne generacije", konstatuje se u saopštenju. Agencije UN u BiH poručuju da ostaju dosljedne i posvećene u obezbjeđivanju podrške u svim aktivnostima usmjerenim ka kreiranju savjesnog društva, bez obzira na pol, nacionalnost, starost ili porijeklo.

Komentari / 0

Ostavite komentar