Živković traži smanjenje plata zvaničnika BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH, kojim se predviđa smanjenja plata izabranih i imenovanih zvaničnika na nivou BiH.

Republika Srpska 06.03.2014 | 11:25
Živković traži smanjenje plata zvaničnika BiH
Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH, kojim se predviđa smanjenja plata izabranih i imenovanih zvaničnika na nivou BiH. Predloženim zakonom uređuje se način obračuna i visina plata izabranih i imenovanih zvaničnika u najvišim organima izvršne i zakonodavne vlasti u BiH u mandatnom periodu, te reguliše proces donošenja zakona o platama i naknadama ostalih zaposlenih u institucijama BiH i način njihovog finansiranja u prelaznom periodu. Prema predloženim rješenjima, najviši koeficijent imali bi članovi Predsjedništva BiH - 3,3, a slijede članovi kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine, te predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH sa koeficijentom 3,2. Za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini predviđen je koeficijent 3,1, dok bi se na ministre i zamjenike ministara u Savjetu ministara BiH primjenjivao koeficijent tri. Visina osnovice neto plate u institucijama BiH, prema Živkovićevom prijedlogu, određivala bi se množenjem koeficijenta sa iznosom prosječne neto plate zaposlenih u BiH, koji utvrdi Agencija za statistiku BiH za prethodnu godinu. Na osnovu ovog prijedloga, plata člana Predsjedništva BiH sa sadašnjih 4.750 bila bi smanjena na 2.750 KM, dok bi poslanici, odnosno delegati, umjesto nepune 4.000 KM primali platu od 2.600 KM. Osnovici se dodaje iznos koji pripada svakom zaposlenom prema važećem Zakonu o platama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH i drugim propisima uključujući naknade za minuli rad, topli obrok, odvojeni život i druge. Zakon bi, ukoliko bude usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, bio primjenjivan nakon narednih opštih izbora. Živkovićevim prijedlogom Savjet ministara BiH bi na prvoj sjednici u novom mandatnom periodu utvrdio i u parlamentarnu proceduru uputio novi zakon o platama i naknadama u institucijama BiH. U prelaznom periodu, do usvajanja novog zakona o platama, na sve ostale zaposlene u institucijama BiH primjenjivao bi se važeći Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH. U obrazloženju prijedloga zakona, Živković procjenjuje da bi za plate i naknade izabranih i imenovanih zvaničnika BiH u budžetu bila ostvarena ušteda od oko 42 odsto. Živkovićev Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH na dnevnom je redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 13. marta.

Komentari / 13

Ostavite komentar
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE
Name

x file

06.03.2014 14:49

Koja prevara. Sto sad pred izbore..

ODGOVORITE