Počinje suđenje u sporu Srbije i Hrvatske

Pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) u Hagu danas počinje usmena rasprava u sporu između Hrvatske i Srbije po tužbi i kontratužbi za genocid.

Republika Srpska 03.03.2014 | 07:15
Počinje suđenje u sporu Srbije i Hrvatske
Pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) u Hagu danas počinje usmena rasprava u sporu između Hrvatske i Srbije po tužbi i kontratužbi za genocid. Rasprava će trajati mesec dana, zaključno sa 1. aprilom. To je završnica spora koji je počeo još 1999. godine podnošenjem hrvatske tužbe Međunarodnom sudu pravde protiv Srbije, na koju je Srbija odgovorila 10 godina kasnije. Rasprava će početi izlaganjem hrvatskog pravnog tima, dok će srpski pravni tim svoje stavove početi da izlaže nedelju dana kasnije, 10. marta. Za danas je predviđeno tročasovno izlaganje pravnog tima Hrvatske, a narednih dana saslušnaje svedoka čija svedočenja po nalogu MSP-a neće moći da se objave do okončanja usmene rasprave 1. aprila. Od 10. marta predstavnici srpskog pravnog tima predstaviće svoje najjače argumente u prilog genocida nad Srbima koje je izvršila Hrvatska država. Deset dana kasnije, 20. marta, startovaće druga runda usmene rasprave koja će se okončati 1. aprila. Raspravu mogu da prate samo akreditovani posmatrači i novinari. Narednih meseci sudije će doneti presudu kojom će utvrditi da li su Hrvatska, odnosno Srbija izvršile krivičcno delo genocida, podstrekavanje na genocid ili pomaganje u genocidu na teritoriji Hrvatske u periodu koji je obuhvaćen tužbom i kontratužbom od 1991. do 1995. godine. Pošto nijedna od strana u sporu nije podnela odštetni zahtev prema drugoj državi, sud se tim pitanjem neće ni baviti. Tek ukoliko presudom bude utvrđeno da je postojala odgovornost pojedine države za genocid, moglo bi da se pokrene i pitanje naknade štete. `Konačna presuda, na koju ne postoji pravo žalbe, prema očekivanju stručnjaka, mogla bi da bude javno objavljena do kraja ove ili početkom 2015. godine i biće obavezujuća za obe države. O tužbi i kontratužbi Hrvatske i Srbije odlučivaće ukupno 17 sudija, 15 stalnih sudija i dvoje ad hok sudija iz Srbije i Hrvatske. Raspravom će predsedavati predsednik MSP-a sudija iz Slovačke Petar Tomka. Srpski pravni tim predvodi iskusni pravnik iz Ministarstva spoljnih poslova Saša Obradović, a pravni tim Hrvatske profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci Vesna Crnić Grotić. Usmenoj raspravi, prethodila je dugogodišnja rasprava pisanim podnescima, koji će biti javno objavljeni na sjatu suda posle 10 sati, nakon početka usmene rasprave. Hrvatska je 2. jula 1999. godine pokrenula postupak pred MSP protiv tadašnje SRJ zbog navodnog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida tokom oružanih sukoba na teritoriji te republike od 1991. do 1995. godine. Srbija je 4. januara 2010. odgovorila kontratužbom koja se zasniva na istom činjenicnom i pravnom osnovu na kome je podneta hrvatska tužba, odnosno na Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pored opisanih zločina nad Srbima u periodu od 1991. do 1995. u Hrvatskoj, kontratužba predočava istorijski kontekst događaja, posebno se osvrćući na period od 1941-1945. godine, radi lakšeg razumevanja dogadaja koji su usledili od 1991-1995.  

Komentari / 0

Ostavite komentar