UO Udruženja penzionera podržao reformu penzionog fonda

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da je Upravni odbor Udruženja penzionera Republike Srpske dao podršku reformi penzionog fonda.

Republika Srpska 09.03.2012 | 20:00
UO Udruženja penzionera podržao reformu penzionog fonda
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da je Upravni odbor Udruženja penzionera Republike Srpske dao podršku reformi penzionog fonda."Mi smo dobili potpuno razumijevanje Upravnog odbora za sve ono što smo do sada učinili za reformu penzionog fonda", rekao je Đokić, koji je prisustvovao sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Srpske. Na sjednici je, osim redovnih izvještaja o radu, razovarano i o isplati februarskih penzija po novim rješenjima. Ministar Đokić rekao je da je napredak to što su prava razdvojena i što će borci dobijati po zaslugama u ratu, a penzioneri po osnovu visine uplate doprinosa i broju godina osiguranja. On je rekao da je članove Upravnog odbora upoznao o nejasnoćama koje su se pojavile kod isplate februarskih penzija. "Ukupna finansijska sredstva u republičkom budžetu za oblast PIO i boračko-invalidske zaštite izdvojena u prošloj godini neće ni u ovoj biti umanjena, nego su veća u oblasti boračko-invalidske zaštite za pet miliona maraka, a odnose se na nova prava koja su utvrđena na primanja ratnih vojnih invalida koji su već počeli da primaju sredstva po novom zakonu", kaže Đokić. On naglašava da niko nije umanjivao prava zbog umanjenih sredstava, već je izvršena pravičnija raspodjela. "Mjesečna primanja nisu manja za porodice poginulih boraca, niti za invalide čija je invalidnost nastala kao rezultat ratnog ranjavanja. Tamo gdje su primanja ovim kategorijama umanjena, to je zbog nedostatka dokumentacije što će biti ispravljeno nakon kompletiranja dokumentacije", tvrdi ministar Đokić. On ističe da je u sistem boračko-invalidske zaštite uvedeno 34.470 novih korisnika kojih do sada nije bilo i to je ključna promjena, jer to pravo ostvaruje svaki borac stariji od 60 godina. "Ukupno će 10.000 boraca izgubiti prvobitni penzijski osnov jer imaju manje od 60 godina i oni će penziju primati po osnovu godina staža i vrijednosti uplate u penzijski fond, a imaće pravo na godišnji borački dodatak i za te namjene je u ovoj godini obezbijeđeno 12 miliona maraka", kaže Đokić. Prema njegovim riječima, moguće je da je došlo do nekih grešaka u rješenjima, ali većini penzionera prava nisu umanjivana. "Penzija nikome ne može biti manja od 160 maraka, bez obzira na godine staža i svima koji su dobili rješenja na manji iznos iz republičkog budžeta će biti namirivana razlika", rekao je Đokić i naglasio da će za te namjene u ovoj godini biti obezbijeđeno 158 miliona KM. U ovoj godini će, kako kaže Đokić, 28 miliona KM biti isplaćeno po osnovu boračkog dodatka i pravično je da po prvi put 34.000 boraca ostvaruje neku nadoknadu. "Smatramo da je ovaj zakon o isplati penzija i boračkih nadoknada pravičniji i donosi više reda, a potvrda je to sve veća podrške koju u ministarstvu dobijamo od ovih kategorija stanovništva za ovo što smo uradili", navodi Đokić. Prema njegovim riječima, jedini način da se zadovolji ovih 10.000 kojima su prava umanjena je da se ovih 34.000 odrekne svojih prava. Presjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da penzioneri podržavaju ovakav način isplate penzije jer se stimuliše rad i prava iz rada. "Ovaj zakon neće dati puni efekat dok se ne donese zakon o doprinosima", smatra Rakulj. I u Upravnom odboru udruženja ističu da ništa nije idealno, pa ni ovaj zakon, ali da je pravedniji od prethodnog.