Stendbaj-aranžmanom očuvati makroekonomsku stabilnost

Stav MMF-a jeste da će stendbaj-aranžman sa BiH i finansiranje koje dolazi sa njim pomoći da bude očuvana makroekonomska stabilnost u BiH, rekao je šef Odjeljenja MMF-a za BiH Kostas Hristu.

Republika Srpska 30.08.2012 | 11:41
Stendbaj-aranžmanom očuvati makroekonomsku stabilnost
Stav MMF-a jeste da će stendbaj-aranžman sa BiH i finansiranje koje dolazi sa njim pomoći da bude očuvana makroekonomska stabilnost u BiH, rekao je šef Odjeljenja MMF-a za BiH Kostas Hristu. On naglašava da to svakako nije jedini uslov za očuvanje stabilnosti, odnosno da će provođenje ispravnih ekonomskih politika biti više presudno. Hristu očekuje da će u parlamentima Republike Srpske, Federacije BiH i BiH biti vođena žučna rasprava o budžetima, ali i da će oni biti odbranjeni. "Ono što se ne smije ponoviti jeste situacija kada neslaganje o prijedlogu budžeta onemogući BiH da izvršava međunarodne obaveze“ – rekao je Hristu za "Dnevni avaz". Komentarišući strahovanja građana BiH od rasta cijena i ostalih potrepština, on je naveo da su u malim zemljama kao što je BiH cijene hrane u velikoj mjeri van kontrole. "Razlog  je što cijene hrane zavise od trendova na međunarodnom tržištu, gdje su ključni faktori koji upravljaju rastom ili padom cijena globalna ponuda i potražnja", pojašnjava Hristu. Prema njegovom mišljenju, najbolji način da bude obezbijeđen pristup adekvatnoj ponudi hrane jeste uklanjanje prepreka domaćim proizvođačima, izbjegavanje uplitanja u određivanje cijena na tržištu ili uzdržavanje od nametanja uvoznih i izvoznih kvota.