Srpska Alternativa: Ključ budućnosti je oduzimanje nelegalne imovine

Budući da se zalaže za zajednički nastup svih opozicionih stranaka koje žele istinske promjene u društvu, te da je krajnje vrijeme da se definišu tačke oko kojih bi se opozicija okupila i otpočela zajedničko djelovanje, SrpskaAlternativa kao polaznu osnovu nudi tačke koje je prepoznala kao najglasnije zahtjeve građana Republike Srpske: 24.02.2014 | 13:23

Budući da se zalaže za zajednički nastup svih opozicionih stranaka koje žele istinske promjene u društvu, te da je krajnje vrijeme da se definišu tačke oko kojih bi se opozicija okupila i otpočela zajedničko djelovanje, SrpskaAlternativa kao polaznu osnovu nudi tačke koje je prepoznala kao najglasnije zahtjeve građana Republike Srpske: 1. Donošenje Zakona o nezastarjevanju krivičnih djela ratnog profiterstva, nezakonite privatizacije i zloupotrebe stare devizne štednje; Ogromna pojedinačna bogatstva u Republici Srpskoj nastala su izvršenjem krivičnih djela ratnog profiterstva, zatim u procesu pljačkaške privatizacije i zloupotrebe stare devizne štednje, koja nikada nisu sankcionisana. Oni koji su se ogriješili o zakon pljačkajući sopstveni narod, misle da mogu mirno da uživaju u nezakonito stečenoj imovini, uzdajući se u zastarjevanje ovih krivičnih dijela. Donošenje ovog zakona, omogućilo bi procesuiranje ovih dijela na osnovu prikupljenih dokaza, a bez vremenskog ograničenja. 2. Donošenje Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine; Donošenjem Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i to takvog da teret dokazivanja nije na državi nego na vlasniku imovine sumnjivog porjekla, promijeniće se postojeća svijest da je sve dozvoljeno ako si na vlasti. 3. Uvođenje obaveze transparentnosti u radu javnog sektora; Javni sektor je ogrezao u korupciji, čemu odgovara tajnost rada i nedostupnost informacija. Zbog toga tražimo da se sve institucije javnog sektora (počev od predsjednika RS, Narodne skupštine, vlade, ministarstva, agencija, javnih preduzeća, do pojedinačnih bolnica, škola, itd.) obavezuju na potpunu transparentnost u trošenju novca poreskih obveznika, tako što će se na internet stranicama ovih institucija obavezno objavljivati detaljni podaci o izvršenju budžeta na mjesečnom nivou. Nema tajnih ugovora, odluka, rješenja. Sve što se radi u javnom sektoru javno je i dostupno svim građanima 24 časa dnevno. 4. Donošenje Zakona o sistemu plata u javnom sektoru - uvođenje novog, sveobuhvatnog modela utvrđivanja plata u javnom sektoru (svih službenika i funkcionera) u cilju otklanjanja trenutnog stanja u kome je moguće da plate u javnom sektoru budu i 5 puta veće od prosječne plate u RS ili 15 puta veće od prosječne penzije; Plate u javnom sektoru treba regulisati zakonom na sveobuhvatan i principijelan način, pri čemu je neophodno uvesti princip usklađenosti sa prosječnom platom. Trenutno, na primjer, narodni poslanici i delegati sami sebi putem odluke administrativne komisije utvrđuju plate i naknade, vlada odlukom utvrđuje plate ministara, pored plata postoji još niz privilegija i naknada, uvećanja koeficijenta po osnovu funkcije (predsjednik NSRS 40%), čiji je cilj skrivanje stvarnih primanja nosilaca funkcija u javnom sektoru. 5. Hitna izrada socijalne karte Republike Srpske u cilju zbrinjavanja socijalno ugroženih građana; Socijalno odgovorna politika mora obezbjediti minimalne uslove za život svih građana u Republici Srpskoj, a to znači da svi građani u socijalnoj potrebi imaju pravo na socijalnu pomoć u iznosu koji mora biti dovoljan za život.Postojeći sistem socijalne zaštite koji je u RS regulisan sa četri zakona i ostvaruje se putem tri ministarstva je krajnje birokratizovan, rascjepkan i neefikasan. Od socijalno ugroženih građana zahtjeva se da podnoce zahtjeve, pribavljaju dokumentaciju, da se snalaze u šumi propisa i pravilnika, postupka žalbe i tužbe, što u realnom životu ovu kategoriju udaljava od ostvarivanja datih prava. Osim toga, pomoć koja ova lica ostvaruju nije dovoljna za život i ne rješava ništa. Zato smatramo da treba pod hitno izraditi socijalnu kartu RS u kojoj će biti identifikovane sve socijalno ugrožene porodice ili pojedinci, nakon čega se, uštedama u rastrošnoj i skupoj administraciji, moraju iznaći sredstva za adekvatnu socijalnu pomoć. Ne može se više tolerisati ovakav stepen nebrige o onima kojima je pomoć neophodna. Cilj ovog predloga je što skorije otpočinjanje političkog dijaloga unutar opozicionih stranaka, kako bi se definisala politička platforma na kojoj bi se gradila politika novog sistema vrijednosti u Republici Srpskoj. Dostavljeno: - Srpska demokratska stranka - Partija demokratskog progresa - Narodni demokratski pokret - Napredna Srpska - Srpska napredna stranka - Srpska radikalna stranka - Nova socijalistička partija - Snaga naroda Banja Luka, 24.02.2014.g.

Komentari / 26

Ostavite komentar
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE
Name

Md

24.02.2014 20:53

Sve je to ok, tako bi trebalo da bude, ali nema od toga nista ratni profiteri i imovina stecena sa kriminalom ko ce da oduzme, pa to je toliko ukorijenjeno da ne vidim kod nas ko bi mogao to stvarno da pokrene. Ne slusajuci ove pred izbore kao hoce isto da rade protiv kriminala, a uz pomoć kriminalaca i dolaze na vlast.

ODGOVORITE
Name

Sve

24.02.2014 14:33

Zar vi stvarno nemate pojma ko je gazda u Republici Srpskoj?

ODGOVORITE