Komisija prati ispunjenje obaveza

Komisija za NATO integracioni proces BiH je tijelo čiji je zadatak da koordiniše i nadgleda aktivnosti ministarstava i institucija u BiH u procesu realizacije obaveza BiH koje proizlaze iz njenog učešća u programima NATO-a, ali i u vezi sa prijemom u punopravno članstvo.

Republika Srpska 21.02.2014 | 09:52
Komisija prati ispunjenje obaveza
Komisija za NATO integracioni proces BiH je tijelo čiji je zadatak da koordiniše i nadgleda aktivnosti ministarstava i institucija u BiH u procesu realizacije obaveza BiH koje proizlaze iz njenog učešća u programima NATO-a, ali i u vezi sa prijemom u punopravno članstvo. Proces približavanja BiH NATO-u formalno je započet 14. decembra 2006. godine potpisivanjem Okvirnog dokumenta sa NATO-om. Potpisivanjem dokumenta BiH je postala članica NATO programa "Partnerstvo za mir" (PfP). Komisija za NATO integracioni proces BiH nastala je odlukom Savjeta ministara BiH od septembra 2007. godine, kao NATO koordinacioni tim Savjeta ministara BiH. Zbog očekivanih složenijih obaveza i aktiviranja Akcionog plana za članstvo, Komisija je 2012. godine, odlukom Savjeta ministara, preimenovana u Komisiju za NATO integracioni proces BiH. Sastavljena je od predstavnika svih ministarstava BiH, te institucija BiH relevantnih za NATO integracioni proces i pitanja bezbjednosti, a radom Komisije trenutno predsjedava zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić. Ona kaže da Komisija metodološki radi na razmatranju svih relevantnih pitanja u vezi s PfP-om, odnosno obaveza koje proizlaze iz ovog programa, kao i stvaranju preduslova za pristupanje NATO-u. "NATO nije samo vojna organizacija, iako se najviše posmatra kao takva, već i politička, čiji odbori pokrivaju veliki broj problema i pitanja, od planiranja do očuvanja mira i stabilnosti", rekla je ona i dodala da su za članstvo u ovoj organizaciji potrebne mnoge reforme, političke i društvene. Komisija se sastaje najmanje jednom u dva mjeseca, a zavisno od obaveza koje proizlaze iz saradnje sa NATO-om i više puta. O razmatranim pitanjima Komisija donosi zaključke, preporuke, prijedloge, mišljenja i druga dokumenta, koja se prosljeđuju resornim ministarstvima i institucijama BiH na dalju realizaciju. O svom radu Komisija redovno izvještava Savjet ministara BiH, te ostale relevantne institucije BiH, čime je obezbijeđen kontinuitet međusobne razmjene informacija o svim pitanjima NATO integracionog procesa BiH. U okviru rada ove komisije, 1. i 2. oktobra 2013. godine održane su konsultacije delegacije Međunarodnog štaba NATO-a u Briselu o stepenu implementacije ciljeva i akcija u okviru Individualnog partnerskog akcionog plana BiH (IPAP) od septembra 2012. do septembra 2013. godine. Delegacija NATO štaba u Briselu pohvalila je nivo koordinacije i angažovanja. Zašto NATO? "Nezavisne novine" i "Glas Srpske" objavljuju seriju tekstova o ulozi NATO-a u izgradnji bezbjednosti i očuvanju mira na teritoriji koju čine zemlje članice, kao i o tome šta BiH dobija pristupanjem NATO-u, koje su prednosti članstva u ovoj organizaciji, te u kojoj fazi je proces priključivanja BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar