Usvojen Nacrt izmjena Zakona o stanarskim pravima

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ odobrili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kojim je predviđena finansijska nadoknada po tržišnoj vrijednosti pripadnicima bivše JNA koji su po izbijanju rata napustili BiH, a time i stanove koje su imali na teritoriji današnje FBiH.

Republika Srpska 06.02.2014 | 19:34
Usvojen Nacrt izmjena Zakona o stanarskim pravima
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ odobrili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kojim je predviđena finansijska nadoknada po tržišnoj vrijednosti pripadnicima bivše JNA koji su po izbijanju rata napustili BiH, a time i stanove koje su imali na teritoriji današnje FBiH. Naknada za te stanove pripadnicima bivše JNA predviđena je samo ako nisu riješili stambeno pitanje u zemljama u koje su otišli kad je započeo rat u BiH. Izmjene ovog zakona tretiraju i stanove u kojima sada žive ljudi koji su svojevremeno stekli stanarsko pravo. Predviđeno je da takvi stanovi budu vraćeni izvornim vlasnicima, a da sadašnji stanari dobiju zamjenske stanove u roku od deset godina od stupanja na snagu zakonskih izmjena, i to po kvadraturi prema broju članova domaćinstva. Sadašnji stanari protive se ovakvom rješenju, jer žele da u tim stanovima ostanu, a da zamjenske dobiju izvorni vlasnici. Federalni Dom naroda prihvatio je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH koji bi trebalo da obezbijedi finansijsku deblokadu grada Mostara. Ovim zakonskim aktom predviđeno je da izuzetno, u svrhu finansiranja grada, odluku o privremenom finansiranju, odluku o budžetu i odluku o izvršenju budžeta može donijeti gradonačelnik Mostara uz saglasnost načelnika za finansije. Dom naroda odobrio je i predloženu strategiju reforme penzionog sistema u Federaciji, koju je, kao i zakonske izmjene o stanovima, u proceduru uputila federalna Vlada. Uz napomenu da je izbor budućeg modela penzijskog sistema glavno pitanje ove reforme, Vlada cijeni da penzijski sistem treba modelisati na dva stuba. Prvi obuhvata obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, dok drugi podrazumijeva dobrovoljno, individualno osiguranje.

Komentari / 0

Ostavite komentar