Šumama “prebijaju” dugove

Poreska uprava RS trebalo bi narednih dana da otpiše 46,5 miliona maraka duga JP "Šume RS", nakon što je Republička šumarska inspekcija utvrdila da je ovo preduzeće nadoknadu za korištenje šuma koristilo namjenski.

Republika Srpska 27.01.2014 | 09:00
Šumama “prebijaju” dugove
Poreska uprava RS trebalo bi narednih dana da otpiše 46,5 miliona maraka duga JP "Šume RS", nakon što je Republička šumarska inspekcija utvrdila da je ovo preduzeće nadoknadu za korištenje šuma koristilo namjenski.Dugovi "Šuma RS" nastali su jer ovo preduzeće od 23. avgusta 2008. do 25. jula prošle godine na račun javnih prihoda nije uplaćivalo nadoknadu za korištenje šuma i šumskog zemljišta, već je direktno ulagalo u investicije. Taj novac, odnosno deset odsto od prodaje šumskih sortimenata, koje su "Šume RS" trebalo da uplate na račun javnih prihoda, kasnije bi bio vraćen preduzeću. Postupajući po zaključku Vlade RS iz oktobra prošle godine, Republički inspektorat je utvrdio da su "Šume RS" umjesto 46,5 miliona maraka investirale 49,2 miliona, odnosno 2,8 miliona KM više nego što je trebalo. Nakon završene kontrole, ostalo je još samo da ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i finansija RS naprave zapisnik o "prebijanju" dugova, kako bi Poreska uprava RS "Šumama" otpisala 46,5 miliona KM spornog duga. "Poreska uprava RS učestvuje u svim aktivnostima definisanim u  zaključku Vlade RS iz oktobra prošle godine. Nakon kompletiranja dokumentacije i sastavljanja zapisnika između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, i JP "Šume RS", Poreska uprava RS će izvršiti odgovarajuća knjiženja", rekli su iz Poreske uprave. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da kompletiraju dokumentaciju kako bi bili poravnati dugovi koje "Šume RS" imaju prema Poreskoj upravi. "Inspektorat trenutno provjerava dokumentaciju koja se nalazi po šumskim gazdinstvima, a koja je prethodno dostavljena. Na osnovu te dokumentacije je i donesen zaključak Vlade. Nakon ovih provjera i potvrde o validnosti dokumenata od strane Inspektorata, kao i uz određene provjere na terenu, nema smetnji da bude realizovan zaključak i izvršena preknjižavanja. Očekujemo da će se ovo desiti narednih dana", rekao je Bojan Kecman, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. U "Šumama RS" kažu da su zadovoljni što će ovo pitanje konačno biti riješeno te da u narednim danima očekuju potpisivanje zapisnika i "prebijanje" dugova. "Novac koji je trebalo da bude uplaćivan na račun javnih prihoda, a koji bi nam kasnije bio vraćen, direktno smo investirali, odnosno namjenski potrošili", rekao je Radenko Laketić, v.d. direktora "Šuma RS". U ovom preduzeću ističu da je izmjenama Zakona o šumama iz jula prošle godine definisano da će nadoknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta biti uplaćivana na poseban račun "Šuma RS" kako bi taj novac mogao biti lakše i namjenski korišten. U zapisniku Radne grupe, koja je formirana na zahtjev JP "Šume RS", ranije je konstatovano da je ovo preduzeće u svojim poslovnim knjigama i evidencijama obračunalo i iskazalo obaveze po osnovu nadokande za korištenje šuma i šumskog zemljišta i to u periodu od 23. avgusta 2008. godine do 31. decembra 2008. godine u iznosu od 3,9 miliona maraka. U periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2012. godine iskazane su obaveze od 37,2 miliona, u periodu od 1. januara 2013. do 25. juna 2013. godine 5,3 miliona KM. "Ako je RS u svom bilansu na stavci šuma i šumskog zemljišta kao prirodnog bogatstva dobila adekvatnu vrijednost kroz direktno ulaganje, ignorišući zakonom propisan način od strane JP, postavlja se pitanje osnovanosti, odnosno svrsishodnosti potraživanja RS iskazanih u poreskim evidencijama", istaknuto je u zapisniku Radne grupe.

Komentari / 0

Ostavite komentar