Federalnom Fondu doznačena sredstva ta penzionisane vojnike

Ministarstvo odbrane BiH doznačilo je oko 15,9 miliona KM Federalnom zavodu PIO/MIO za vojnike penzionisane prema Zakonu o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, dok se transfer oko četiri miliona KM Fondu PIO Republike Srpske očekuje iduće sedmice, rekao je danas ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović.

Republika Srpska 03.08.2012 | 09:53
Federalnom Fondu doznačena sredstva ta penzionisane vojnike
Ministarstvo odbrane BiH doznačilo je oko 15,9 miliona KM Federalnom zavodu PIO/MIO za vojnike penzionisane prema Zakonu o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, dok se transfer oko četiri miliona KM Fondu PIO Republike Srpske očekuje iduće sedmice, rekao je danas ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović. "Očekujemo da nam Fond PIO Republike Srpske, u skladu sa Sporazumom i Aneksom koji je potpisan 27. jula ove godine, dostavi potrebnu dokumentaciju o pripadnicima Oružanih snaga iz Republike Srpske koji su penzionisani u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH“, rekao je Ibrahimović. Ministar Ibrahimović i sekretar Ministarstva Muhamed Smajić rekli su na konferenciji za novinare u Sarajevu da je visina sredstava za isplatu entiteskim penzionim fondovima za penzionisane vojnike dogovorena 27. jula prema broju mjeseci i dana od dana prestanka službe u Oružanim snagama BiH do dana prestanka važenja Zakona 31. maja 2012. godine. "Tako smo došli do toga da od ukupnog iznosa za ovu namjenu, od 19.917.000 KM koje su planirane u Budžetu BiH, 79,8 odsto sredstava dobije 1.516 bivših pripadnika Oružanih snaga iz Federacije BiH, dok će bivši vojnici iz Republike Srpske, njih 348 dobiti 20,20 odsto od ukupnih sredstava“, rekao je Smajić. Predstavnik penzionisanih vojnika iz Federacije BiH Šemsudin Pojeta izrazio je zadovoljstvo što su bivši pripadnici Oružanih snaga BiH nakon 28 mjeseci konačno dočekali da dobiju sredstva koja će im omogućiti da nastave normalan život.