Krivična prijava protiv Agencije za bankarstvo

Udruženje za zaštitu prevarenih žiranata BiH podnijelo je krivičnu prijavu protiv Agencije za bankarstvo Republike Srpske (RS) zbog njihovog nerada na provjeri rada banaka, posebno mehanizmu odobravanja kredita, potvrdio je predsjednik Udruženja Jovica Cvjetković.

Republika Srpska 01.08.2012 | 10:01
Krivična prijava protiv Agencije za bankarstvo
Udruženje za zaštitu prevarenih žiranata BiH podnijelo je krivičnu prijavu protiv Agencije za bankarstvo Republike Srpske (RS) zbog njihovog nerada na provjeri rada banaka, posebno mehanizmu odobravanja kredita, potvrdio je predsjednik Udruženja Jovica Cvjetković.On kaže da je, prema evidenciji Udruženja, u prvih sedam mjeseci ove godine više od 50 žiranata samo u Republici Srpskoj oslobođeno vraćanja tuđih kredita na osnovu sudskih rješenja. "Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o bankama i Zakona o mikrokreditnim organizacijama u RS početkom ove godine, koje smo mi inicirali, mnogo toga se promijenilo u korist prevarenih žiranata,jer su sudovi počeli da gledaju na ovu problematiku na drugačiji način", kaže Cvjetković i dodaje da u RS ima oko 120.000 žiranata. On kaže da je sada najbitnije da su sudovi prepoznali da su krediti davani na osnovu lažnih dokumenata i nedovoljne dokumentacije u kreditnim dosijeima, zbog čega su nevalidni, pa ne postoji osnov za tužbu banke. Cjetković objašnjava da su krediti davani na osnovu raztličitih prevara, a žiranti uvučeni u dužničko ropstvo osobi koji nikada nisu poznavali. On je pojasnio da je, nakon izmjena zakona, od početka ove godine omogućen uvid pravosudnim organima u centralni registar kredita. Prema posljednjim izvještajima Agencije za bankarstvo, broj žiranata koji uplaćuju tuđe kredite iz mjeseca u mjesec se smanjuje, iako je taj broj još uvjek visok. Samo u prošloj godini je više od 28.000 lica otplatilo 28 miliona KM tuđih kredita.