Ujednačiti prihode i rashode

Član Glavnog odbora SDS-a Zoran Latinović ocijenio je danas da je rješenje za tešku ekonomsku situaciju u ujednačavanju prihoda i rashoda, većoj zaštiti domaće proizvodnje u okviru CEFTA sporazuma, te obezbjeđivanju većih subvencija za poljoprivredu i izvoznu privredu.

Republika Srpska 24.07.2012 | 15:55
Ujednačiti prihode i rashode
Član Glavnog odbora SDS-a Zoran Latinović ocijenio je danas da je rješenje za tešku ekonomsku situaciju u ujednačavanju prihoda i rashoda, većoj zaštiti domaće proizvodnje u okviru CEFTA sporazuma, te obezbjeđivanju većih subvencija za poljoprivredu i izvoznu privredu. Latinović je na konferenciji za novinare rekao da je potrebno i rasterećenje realnog sektora i uvođenje mjera štednje. On je naveo da je situacija u privredi i javnim finansijama Srpske teška, te da se nastavlja negativan trend. Komentarišući navode Centra za humanu politiku iz Doboja da Odbor za reviziju Narodne skupštine RS nije na adekvatan način postupao po revizorskim izvještajima, Latinović je rekao da je rad ovog odbora bio iznad prosjeka, ali da on ne može riješiti sve probleme koji pritiskaju pravni sistem i privredu Srpske. „Odbor za reviziju parlamenta Srpske i Glavna služba za reviziju ne mogu da provode istrage, da hapse ljude, ne mogu da procesuiraju. Mogu da usmjere aktivnost nadležnih organa u onim segmentima gdje se procijeni da se poslovi ne rade u skladu sa zakonima“, zaključio je Latinović.