Probni popis u drugoj polovini oktobra

Probni popis u BiH trebalo bi da bude proveden u drugoj polovini oktobra, izjavila je Srni direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.

Republika Srpska 21.07.2012 | 09:56
Probni popis u drugoj polovini oktobra
Probni popis u BiH trebalo bi da bude proveden u drugoj polovini oktobra, izjavila je Srni direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković. Čičkovićeva je rekla da će se iz probnog popisa izvući dobre lekcije i na njemu će biti testirane sve faze, od pripreme organizacije, obrazaca, načina komunikacije na terenu, načina rada sa popisnim komisijama, logičnosti pitanja do davanja odgovora. Ona je istakla da će sve to pomoći za opšti popis koji bi trebalo da bude održan naredne godine. Prema njenim riječima, ako zbog održavanja lokalnih izbora eventualo bude određen drugi termin za održavanje probnog popisa taj pilot-popis biće održan prije zime. Kada je riječ o izradi kartografske dokumentacije, Čičkovićeva je istakla da su, prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova, poslovi izrade kartografske dokumentacije u nadležnosti Geodetske uprave. "Zavod, takođe, brine o tim aktivnostima i radi zajedno sa Geodetskom upravom i Ministarstvom uprave i lokalne samouprave, te lokalnim zajednicama, da bi kartografska dokumentacija bila sačinjena kako je predviđeno metodologijom, da bi popisivač mogao da se snađe na terenu", navela je Čičkovićeva. Ona je napomenula da problem predstavlja dijeljenje popisnih krugova koji su uz granicu entiteta. Ona je objasnila da je to posao Geodetske uprave koja će ocrtati tu teritoriju na najoptimalniji način da bi popisivač znao koja je njegova granica, kuda će se kretati i da bi se znalo kome to stanovništvo pripojiti. Prema njenim riječima, popisni obrasci su u finalnoj fazi izrade, a sve aktivnosti na pripremi organizacije za provođenje popisa prati monitoring Evropske komisije. "Kroz monitoring popisa posmatraju se i popisni obrasci, zato ne možemo da kažemo da je obrazac završen u potpunosti. On jeste 99 odsto konačan, ali treba razmotriti i određene preporuke koje je dala IMO misija", rekla je Čičković. Ona je pojasnila da postoje dva obrasca za popis, i to obrazac P1 sa 45 pitanja koja podrazumijevaju lične podatke, demografske podatke, podatke u vezi sa ekonomskom aktivnošću, poljoprivredom, obrazovanjem, etnokulturnim karakteristikama osoba, migracijom stanovništva. Popisni obrazac, prema njenim riječima, sadrži i pitanja koja se odnose na nacionalnost i na vjeroispovijest. "Sva pitanja u obrascima za popis veoma su važna i interesantna. Nakon 20 godina imati ovakve podatke zaista će biti veliko bogatstvo", naglasila je Čičković. Ona je rekla da drugi obrazac – upitnik za domaćinstvo i stan sadrži 36 pitanja koja se odnose na domaćinstvo i stan i sve karakteristike koje se tiču ova dva pojma. "Pitanja smo radili dugo sa inostranim ekspertima. Nastojali smo da uvažimo međunarodne preporuke, obavezna obilježja i dio dodatnih obilježja koja su interesantna i koja su primjenjiva na našoj teritoriji", zaključila je Čičkovićeva.