Bez saglasnosti o povredi vitalnog interesa Bošnjaka

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije danas glasao o odluci predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande o smjeni dvojice ministara i jednog zamjenika ministra iz reda SDA.

Republika Srpska 19.07.2012 | 18:40
Bez saglasnosti o povredi vitalnog interesa Bošnjaka
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije danas glasao o odluci predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande o smjeni dvojice ministara i jednog zamjenika ministra iz reda SDA.Nakon što je ova odluka uvrštena kao druga tačka dnevnog reda, šef Kluba Bošnjaka Halid Genjac je u ime tri delegata SDA proglasio ovu odluku štetnom po vitalni nacionalni interes Bošnjaka, te zatražio da se o tome glasa u skladu sa članom 161, stav dva, poslovnika Doma naroda prema kojem je za glasanje potrebna većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata. Genjac je u obrazloženju ponovio da bi Savjet ministara BiH duže vremena bio bez bošnjačkih ministara, a kao razlog naveo je da bi "SNSD i SDS blokirali imenovanje novih ministara iz reda bošnjačkog naroda, uslovljavajući imenovanje drugim imenovanjima, kao što su direktor Republičke agencije za komunikacije /RAK/, rukovodeće pozicije u UIO, ministarsko mjesto u Vladi FBiH i druga". Prilikom glasanja o tome da li je štetno stavljanje ove odluke na dnevni red, od pet Bošnjaka tri su glasala za, a dva su bila protiv. Od pet Hrvata, četiri su glasala protiv, a jedan je bio uzdržan. Iz reda Srba četiri su bila protiv, a jedan uzdržan. Pošto nije postignuta saglasnost da je riječ o povredi vitalnog nacionalnog interesa, formirana je komisija od tri predstavnika - po jedan iz svakog naroda - iz reda Bošnjaka Halid Genjac, iz reda Hrvata predsjednik Kluba Hrvata Borjana Krišto, a iz reda Srba predsjedavajući Kluba Staša Košarac. Ako u roku od pet dana komisija ne riješi ovo pitanje, ono se po automatizmu šalje Ustavnom sudu BiH koji treba da donese konačnu odluku. Prije glasanja, delegatima se obratio predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda koji je rekao da je odluka o smjeni ministara iz reda SDA rezultat političkog razmimoilaženja i da politika koju zastupaju smijenjeni ministri nema podršku većine u parlamentu.