Završena 18. sjednica

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Informaciju Direkcije za evropske integracije /DEI/ BiH o procesu programiranja IPA  - Komponenta 1 za BiH za 2012.

Republika Srpska 19.07.2012 | 14:46
Završena  18. sjednica
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Informaciju Direkcije za evropske integracije /DEI/ BiH o procesu programiranja IPA  - Komponenta 1 za BiH za 2012. i 2013. godinu. Direktorica DEI BiH Nevenka Savić upoznala je delegate da je 13. jula  Evropskoj komisiji dostavljena lista usaglašenih prijedloga i da se sada očekuje da Evropska komisija kaže koji će projekti biti uvršteni u 2012. a koji u 2013. godinu. Ona je  u nastavku 18. sjednice, prekinute 22. juna,  navela da neki projekti još nisu usaglašeni, ali da se nastavlja rad na njihovom usaglašavanju. Delegati Doma naroda nisu usvojili Informaciju o stanju kriminaliteta u BiH za 2011. godinu, ali su usvojili zaključak da Ministarstvo bezbjednosti BiH u što kraćem roku sačini Izvještaj o stanju bezbjednosti u BiH za prošlu godinu, jer je kriminalitet samo jedan aspekt bezbjednosti. Nije prihvaćen Izvještaj o radu kancelarije za razmatranje žalbi BiH u 2011. godini, a tokom rasprave izneseno je niz negativnosti na rad ove institucije, uz konstataciju da u njoj vladaju nedisciplina, opšti haos i nered. Nakon okončanja 18. redovne sjednice, kojoj su prisustvovala sva tri delegata SDA od pet iz reda bošnjačkog naroda, predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović dao je pauzu nakon koje bi trebalo da bude održana 19. sjednica Doma naroda na kojoj je, kako je prvobitno bilo najavljeno, trebalo da se nađe i odluka predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande o smjeni dva ministra i jednog zamjenika ministra iz SDA. Dnevnim redom sjednice ta tačka nije najavljena, jer  na jutrošnjoj sjednici Kolegijuma Doma naroda nije dobila podršku sva tri člana koje, osim Čovića, čine i Ognjen Tadić i Sulejman Tihić. Očekuje se da  neko od delegata tu tačku predloži kao dopunu dnevnog reda.