Čađo: Mogu pratiti samo rad Centra za birački spisak

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske /MUP/ Stanislav Čađo rekao je da posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, prema odlukama koje je MUP-u dostavila Centralna izborna komisija /CIK/,  imaju odobrenje za posmatranje rada Centra za birački spisak u Srebrenici, a ne rada službenika MUP-a Srpske u Srebrenici.

Republika Srpska 18.07.2012 | 18:55
Čađo: Mogu pratiti samo rad Centra za birački spisak
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske /MUP/ Stanislav Čađo rekao je da posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, prema odlukama koje je MUP-u dostavila Centralna izborna komisija /CIK/,  imaju odobrenje za posmatranje rada Centra za birački spisak u Srebrenici, a ne rada službenika MUP-a Srpske u Srebrenici. On je negirao navode da pripadnici MUP-a sprečavaju posmatrače da uđu u policijsku stanicu, ističući da se lično pita šta bi posmatrači mogli da rade u policijskoj stanici. "Svaki centar za birački spisak nalazi se u prostorijama lokalne zajednice i on ima svoju zakonom definisanu funkciju, nači i sadržaj rada. Ni jedan takav centar ne nalazi se u policijskim stanicama", istakao je Čađo. On je dodao da je CIK  jedini nadležan  da da tumačenje propisa i  njihovo provođenje, a u okviru kojih su i posmatrači izbornog procesa, te da je lično uputio pismo CIK-u tražeći objašnjenje da li posmatrači Savjeta Evrope u Srebrenici mogu da imaju pristup u prostorije za izdavanje ličnih dokumenata u policijskim stanicama. "Nama ti ljudi ne smetaju, oni ne predstavljaju nikakvu vrstu prijetnje, i oni, ako im je to potrebno, mogu da nadgledaju proces promjene prebivališta, ali takav zahtjev prema nama mora biti definisan. Uz to, moramo da razumijemo da je takav proces povezan sa ličnim podacima i zakonom o zaštiti ličnih podataka, prema kojem je uvid u lične podatke zakonom zabranjen", istakao je Čađo. On je naglasio da uopšte proces registracije birača u Srebrenici prerasta u manipulaciju različitih subjekata i da se pokušavaju tražiti politički profiti iz činjenica koje trebaju da budu svakodnevna stvar. "MUP nema namjeru da na bilo koji način utiče na ostvarivanje građanskih prava, pa ni izbornih prava, i u svakom smislu poštivaćemo  zakone i propise koji postoje u toj oblasti, uz sav mogući senzibilitet", rekao je Čađo. On je dodao da do sada nije bilo ni jedne prijave ni žalbe da u izbornom procesu pripadnici MUP-a čine nešto što izlazi iz okvira njihovog mandata.