O izmirenju poreskih obaveza obveznicama

Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog uredbe o izmirenju poreskih obaveza obveznicama Republike Srpske, kao i Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naseljenim mjestima koja čine jedinice lokalne samouprave.

Republika Srpska 18.07.2012 | 11:57
O izmirenju poreskih obaveza obveznicama
Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog uredbe o izmirenju poreskih obaveza obveznicama Republike Srpske, kao i Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naseljenim mjestima koja čine jedinice lokalne samouprave.Pred ministrima će se naći i informacije o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine, o efektima podsticaja za zapošljavanje nezaposlenih u Srpskoj, o primjeni Zakona o poštanskim uslugama, kao i u vezi sa zahtjevima jedinica lokalne samouprave za odobravanje novčanih sredstava za provođenje lokalnih izbora ove godine. Dnevnim redom su predviđeni i prijedlozi odluka o prihvatanju donatorskih sredstava Evropske unije po Projektu BiH željeznice dva, o rasporedu sredstava predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu za treći kvartal ove godine u iznosu od 642.500 KM, te o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom sekretarijatu za vjere. Ministri će razmatrati i rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo za maj ove godine u iznosu od 459,20 KM, o odobrenju realokacije sredstava sa Ministarstva prosvjete i kulture na poziciju Institucija kulture u ukupnom iznosu od 15.000 KM za period od 1. januara do 30. septembra ove godine, te o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za trošenje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 169.000 KM. Početak sjednice Vlade Srpske zakazan je za 15.00 časova, a nakon sjednice  predviđeno je saopštenje, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.