Odbačene apelacije Šarovića, Okolića i Mitrovićeve

Ustavni sud BiH odbacio je kao nedopuštenu apelaciju Mirka Šarovića, Mirka Okolića i Radmile Mitrović protiv odluka Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o njihovoj smjeni 10.12.2013 | 18:34

Ustavni sud BiH odbacio je kao nedopuštenu apelaciju Mirka Šarovića, Mirka Okolića i Radmile Mitrović protiv odluka Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o njihovoj smjeni sa funkcija ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, zamjenika ministra odbrane i zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH zbog nenadležnosti za odlučivanje. Iz Ustavnog suda BiH saopšteno je da se u konkretnom slučaju osporene odluke odnose na političko opredjeljenje postignuto na nivou zakonodavnog organa da apelanti budu smijenjeni sa funkcija koje su obavljali. U odluci Suda se pojašnjava da je svrsishodnost donošenja političkih odluka kakve su i odluke o smjeni ministra, odnosno zamjenika ministara, pitanje političkih organa, kakav je i zakonodavni organ, i da u takvoj situaciji zadatak Ustavnog suda BiH nije da svojim procjenama stupa na mjesto političkog organa. "U tom smislu, osporene odluke se ne tiču odlučivanja o pravu apelanata kao građana da uzmu učešće u vršenju javnih poslova. Zatim, osporene odluke se ne tiču ni prava apelanata kao građana na jednak pristup javnim službama. S tim u vezi, Ustavni sud ukazuje da su ministri i zamjenici ministara izuzeti iz režima državne službe koja odgovara pojmu javne službe u smislu člana 25 Međunarodnog pakta", ističe se u saopštenju. S obzirom da osporene odluke ne predstavljaju odluke o pravu apelanata kao građana u smislu člana 25 Međunarodnog pakta, u konkretnom slučaju se ne pokreće pitanje ni ostvarivanja prava garantovanih članom 2 Međunarodnog pakta /pravo na žalbu/. Odlučujući o apelacijama u vezi sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu, Sud je donio veći broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, odnosno odbio je kao neosnovan jedan broj apelacija u slučajevima u kojima je zaključio da takve povrede nije bilo. Sud je odbacio kao nedopušten jedan broj apelacija koje su podnesene nepravovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku ili da Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje. Sud je donio i veći broj odluka kojima su odbačene kao nedopustive apelacije koje su bile očito neosnovane. Zahtjevi apelanata, u slučajevima u kojima je to Sud utvrdio, nisu bili opravdani, odnosno činjenice koje su apelanti predočili Sudu u ovim slučajevima ni na koji način nisu mogle da opravdaju tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom. Sve odluke usvojene na sjednici biće dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na veb-stranici Ustavnog suda BiH. Šarović, Okolić i Mitrovićeva, svi kadar SDS-a, podnijeli su sredinom novembra žalbu Ustavnom sudu BiH, smatrajući da odluke o njihovoj smjeni nisu u skladu sa Ustavom i zakonom. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH smijenio je 5. novembra Šarovića, Okolića i Mitrovićevu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je 5. decembra imenovanje Borisa Tučića za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Miladina Dragičevića za zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice, te Živka Marjanca za zamjenika ministra odbrane BiH.

Komentari / 13

Ostavite komentar
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE
Name

Kok

10.12.2013 21:30

Steta

ODGOVORITE