U realizaciju "Mape puta" moraju se uključiti sve institucije

Ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da BiH može ublažiti negativne posljedice pristupanja Hrvatske EU imlementacijom "Mape puta", realizacijom standarda koje propisuje Unija, kao i spremnošću privrednika da proizvode po propisanim standardima.

Republika Srpska 17.07.2012 | 12:03
 U realizaciju "Mape puta" moraju se uključiti sve institucije
Ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da BiH može ublažiti negativne posljedice pristupanja Hrvatske EU imlementacijom "Mape puta", realizacijom standarda koje propisuje Unija, kao i spremnošću privrednika da proizvode po propisanim standardima. Šarović je Srni rekao da se nadležne institucije, u smislu „prioritet broj jedan“, nisu uključile u realizaciju svog dijela posla, zbog čega očekivani efekti još nisu vidljivi. On je podsjetio da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz podršku USAID/Sida projekta FARMA, izradilo dokument pod nazivom „Mapa puta s ciljem stvaranja uslova za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla“, sa konkretnim rokovima i izvršiocima. Prema njegovim riječima, ovaj dokument izrađen je s ciljem da se otkloni problem koji bi BiH mogla imati prilikom ulaska Hrvatske u EU, čime bi bio ugrožen izvoz poljoprivrednih proizvoda - kako životinjskog, tako i biljnog porijekla, kao i nemogućnost izvoza većine poljoprivrednih proizvoda u zemlje EU. „Dakle, Ministarstvo je samom izradom `Mape puta` utvrdilo politike, definisalo probleme i obaveze, odredilo konkretne izvršioce i rokove, i sve institucije državnog i entitetskog nivoa koje su uključene u implementaciju trebalo bi da provedu svoje obaveze u skladu sa svojim nadležnostima“, naglasio je Šarović. On je napomenuo da je skoro pune dvije godine jedna od ključnih aktivnosti ovog ministarstva koordinacija implementacije dokumenta „Mapa puta“ koja podrazumijeva praćenje, usmjeravanje i izvještavanje, te iniciranje realizacije pojedinih aktivnosti. Predmetni dokument, naveo je on, sadrži 13 aktivnosti čijom bi se implementacijom omogućio izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla. Zadužene i nadležne institucije za realizaciju ciljeva iz predmetnog dokumenta jesu, prvenstveno, Agencija za bezbjednost hrane BiH, Kancelarija za veterinarstvo BiH i Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja. On je naveo da su uključene i ostale institucije, prije svega entitetska ministarstva nadležna za poljoprivredu, i to oblast agrarnih politika, sistema sigurnosti hrane koje uključuju veterinarstvo i zaštitu bilja, te Institut za akreditovanje BiH, inspektorati, Spoljnotrgovinska komora BiH i drugi. „Tokom praćenja i koordinacije Ministarstvo je na osnovu izrade tri izvještaja, upućena Savjetu ministara o relizaciji `Mape puta`, konstatovalo da realizacija aktivnosti nije na zadovoljavajućem nivou, te da su neki od rokova za realizaciju odavno istekli“, naglasio je Šarović. On je rekao da je, s ciljem realizacije `Mape puta`, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa organizovalo niz sastanaka, radionica i okruglih stolova radi urgentnog djelovanja i rada na realizaciji aktivnosti i ozbiljnog i pojačanog rada svih uključenih institucija. „Ministarstvo je formiralo i Tehnički tim za realizaciju aktivnosti `Mape puta`, sastavljen od visokorangiranih službenika iz svih institucija uključenih u implementaciju. Održano je više sastanaka Tehničkog tima i doneseni zaključci koji su dijelom ubrzali implementaciju aktivnosti iz predmetne `Mape puta`“, naveo je Šarović. On je podsjetio na izjavu direktora Odjeljenja za zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje EU Pjera Mirela, koji je rekao da je šokiran zaostatkom koji postoji u BiH u smislu nespremnosti za ulazak Hrvatske u EU.