Savjet ministara BiH danas o procedurama i primjeni zakona o javnim nabavkama

Savjet ministara BiH analiziraće danas procedure i primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH.

Republika Srpska 12.07.2012 | 11:51
Savjet ministara BiH danas o procedurama i primjeni zakona o javnim nabavkama
Savjet ministara BiH analiziraće danas procedure i primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH. Na sjednici će biti razmotreni i prijedlozi mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, na amandmane na Prijedlog zakona o carinskoj tarifi i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija BiH. Ministri bi trebalo da razmotre i nove tekstove prijedloga pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde BiH i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Savjet ministara BiH raspravljaće i o Prijedlogu odluke o uspostavljanju sistema kontrole za prekogranične programe sa državama članicama EU i Izvještaju državnog koordinatora BiH pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) vezano za Sporazum o investiranju u jugoistočnu Evropu za period od januara 2011. do juna 2012. godine. Na sjednici će biti riječi i o Nacrtu odluke o ratifikaciji Ugovora o garanciji koji se odnosi na Ugovor o zajmu za put od Banjaluke do Doboja – faza jedan projekta između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, te Nacrtu osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o prekograničnom nadzoru između Savjeta ministara BiH i Vlade Crne Gore.