Vlada RS danas o izmjeni uredbe o disciplinskoj odgovornosti

Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u republičkim organima uprave.

Republika Srpska 12.07.2012 | 11:50
Vlada RS danas o izmjeni uredbe o disciplinskoj odgovornosti
Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u republičkim organima uprave. Na sjednici će biti razmatrana Informacija o promjeni granice opština Pelagićevo i Modriča i cijepanju katastarskih opština Donje Ledenice na katastarske opštine Donje Ledenice i Borovo Polje, koje ujedno predstavljaju granicu opština Pelagićevo i Modriča, sa prijedlogom odluke. Biće razmatrana Informacija o stanju u privrednom društvu "Kosmos" iz Banjaluke sa prijedlogom zaključka i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ovom privrednom društvu na prodaju dijela pokretne imovine. Na dnevnom redu sjednice je i Informacija o pripremi projekta "Podrška interno raseljenim osobama i drugim socijalno ugroženim osobama koje žive u kolektivnom i alternativnom smještaju" sa prijedlogom zaključka. Vlada će razmatrati Konsolidovani izvještaji o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, te Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za 2011. godinu. Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova, a konferencija za novinare u 13.00 časova, najavljeno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.