Razmatrane mogućnosti prenosa sredstava

Predstavnici nadležnih ministarstava i institucija BiH, Republike Srpske i Federacije BiH danas su u Sarajevu sa predstavnicima otpuštenih vojnika razmatrali mogućnosti prenosa sredstava namijenjenih za provođenje Zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Republika Srpska 10.07.2012 | 16:05
Razmatrane mogućnosti prenosa sredstava
Predstavnici nadležnih ministarstava i institucija BiH, Republike Srpske i Federacije BiH danas su u Sarajevu sa predstavnicima otpuštenih vojnika razmatrali mogućnosti prenosa sredstava namijenjenih za provođenje Zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.Iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je da su razmatrana moguća rješenja o načinima i principima transfera odobrenih budžetskih sredstava na entitetske fondove PIO/MIO, ali nije precizirano o kojim je rješenjima riječ. "Zaključeno je da se predstavnici entitetskih penzionih fondova, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, na narednom sastanku, koji je zakazan za 13. jul, izjasne o predloženim rješenjima", navodi se u saopštenju. Ministarstvo odbrane podsjeća da je riječ  o transferu sredstava iz budžeta ovog ministarstva sa pozicije tekućih grantova drugim nivoima vlasti na ime primjene Zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH u ukupnom iznosu od 19.917.000 KM za period 1. januara 2010. do 31. maja 2012. godine. Ovim zakonskim dopunama bilo je omogućeno prijevremeno penzionisanje za vojnike kojima je istekao ugovor o službi u Oružanim snagama BiH, a koji su imali dvije godine učešća u ratu. Sastanku u Ministarstvu odbrane prisustvovali su predstavnici ovog i Ministarstva finansija u Savjetu ministara BiH, Zavoda za PIO/MIO Federacije BiH, Fonda PIO Republike Srpske, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, kao i predstavnici otpuštenih vojnika.