Inspektorat – rad na vrućini

Ne postoje zakonske odredbe koje bi definisale mikroklimatske uslove za rad radnika, tako da ni inspekcija rada ne može zabraniti poslodavcima da rade u vrijeme visokih, ili niskih temperatura.

Republika Srpska 10.07.2012 | 16:02
Inspektorat – rad na vrućini
Ne postoje zakonske odredbe koje bi definisale mikroklimatske uslove za rad radnika, tako da ni inspekcija rada ne može zabraniti poslodavcima da rade u vrijeme visokih, ili niskih temperatura."Rad bi mogao biti zabranjen jedino u slučaju proglašenja elementarne nepogode, kada u vrijeme visoke ili niske temperature niko ne bi radio", rekla je Srni saradnik za odnose sa javnošću iz Inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić. Ona je dodala da bi u tom slučaju poslodavcima koji prekrše pravilo inspektor mogao izreći kaznu. Iz Inspektorata apeluju na poslodavce da za vrijeme najveće temperature radnike ne izlažu suncu i visokoj temperaturi, preduzimajući razne organizacione mjere, kao što su rad u jutarnjim i večernjim satima da ne bi došlo do obolijevanja zaposlenih. Oni savjetuju poslodavcima da zaposlene koji rade na otvorenom  zaštite preraspodjelom radnog vremena u skladu sa zakonom. „U tom slučaju, u jednom dijelu godine bi se radilo kraće, a u drugom srazmjerno tome duže, s tim da radno vrijeme ne smije prelaziti više od 40 sati sedmično“, rekla je Makivićeva. Inspekcija rada redovno vrši kontrolu preraspodjele radnog vremena i izriče kazne poslodavcima koji to ne rade u skladu sa zakonom. U prvoj polovini 2012. godine izvršene su 94 kontrole preraspodjele radnog vremena, pri čemu nisu utvrđene veće nepravilnosti.