Usvojena dopuna izbornog zakona

Predstavničko vieće Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH u prvom čitanju, čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDS-a.

Republika Srpska 21.11.2013 | 08:15
Usvojena dopuna izbornog zakona
Predstavničko vieće Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH u prvom čitanju, čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDS-a. Dopuna zakona predložena je s ciljem provođenja odluke Ustavnog suda BiH o usklađivanju naziva opština u Republici Srpskoj sa nazivima utvrđenim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Srpske, bez čega nije moguće raspisati izbore za Predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine BiH. Predstavničko vijeće usvojio je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akcizama u BiH u drugom čitanju kojim se mijenja način obračuna akcize na pivo. Akciza za pivare koji proizvode više od 400.000 hektolitara piva godišnje iznosila bi 0,25 KM, a za one koji proizvode ispod tog nivoa 0,20 KM po litru piva. Zakon je usvojen uz amandman Komisije za trgovinu i carine parlamenta BiH kojim se štite domaći pivari, budući da sve domaće pivare proizvode manje od 400.000 hektolitara. Za one koji proizvode manje od toga, određeno je više akciznih razreda sa akcizama koje se kreću u rasponu od 0,10 do 0,20 KM po litru piva. Prema važećem zakonu, na litar piva plaća se akciza od 0,20 KM. Zakon predviđa i da proizvođači bezalkoholnih pića i vina, čija je prosječna godišnja proizvodnja u prethodnih pet godina manja od 100.000 hektolitara, budu oslobođeni plaćanja akcize. Po hitnoj proceduri usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje kojim se briše krajnji rok za njenu verifikaciju i tako ostavlja mogućnost naknadnih verifikacija stare devizne štednje prema procjeni entiteta, odnosno Brčko distrikta BiH. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja upućen je Kolegijumu doma na dodatno usaglašavanje nakon što nije dobio potrebnu podršku poslanika iz Republike Srpske. Navodeći da je na adrese poslanika u posljednjih pet dana stiglo više od 800 dopisa u kojima se traži usvajanje ili neusvajanje predloženog zakona, poslanik SNSD-a Dušanka Majkić ocijenila je da se iza takvih zakona ne krije ljubav prema psima, nego nečiji interesi. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH u prvom čitanju nije usvojen, jer nije dobio potrebnu podršku poslanika iz Republike Srpske koji smatraju da se prijedlogom zakona, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, prenose nadležnosti sa Republike Srpske na BiH. Prijedlog zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH upućen je Kolegijumu doma na dodatno usaglašavanje nakon što, takođe, nije dobio potrebnu podršku poslanika iz Republike Srpske. U diskusiji o Prijedlogu zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH poslanici su iznijeli više primjedaba na predložena rješenja, a jedna od njih se odnosila na nepostojanje koeficijenata za obračun plata kategorija obuhvaćenih ovim prijedlogom zakona. Predstavničkio vijeće razmatrao je i Izvještaj o radu Istražne komisije Predstavničkog vijeća za utvrđivanje zakonitosti postupanja nadležnih državnih organa u slučaju privođenja poslanika SDA Šemsudina Mehmedovića bez prisustva gostiju, novinara i službenika koji nemaju pravo na pristup tajnim podacima, jer su neki dokumenti u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda označeni kao tajni. Tokom izjašnjavanja o tačkama dnevnog reda nije saopšteno šta je odlučeno i da li su se poslanici izjašnjavali o ovom izvještaju. Mehmedović, ratni načelnik tešanjske policije, uhapšen je 19. jula u akciji Agencije za istrage i zaštitu BiH pod kodnim nazivom "Ozren" zbog dovođenja u vezu sa ratnim zločinima u Tešnju 1992. godine, a potom je pušten na slobodu. Nastavak 57. sjednice na kojoj će biti razmatrane preostale tačke dnevnog reda sa ove sjednice zakazan je za 5. decembar, kada će biti održana i 58. sjednica Predstavničkog vijeća parlamenta BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar