Hrvatski ministri protiv budžeta

Savjet ministara BiH većinom glasova usvojilo je u utorak Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2014.

Republika Srpska 19.11.2013 | 20:27
Hrvatski ministri protiv budžeta
Savjet ministara BiH većinom glasova usvojilo je u utorak Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2014. godinu, prema kojem je budžet 1.796.392.968 KM, odnosno za oko 58 miliona KM veći od ovogodišnjeg. Protiv Nacrta budžeta glasali su hrvatski članovi Savjeta ministara BiH, predsjedavajući Vjekoslav Bevanda, te Bariša Čolak, ministar pravde, i Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice. Njihove odgovore na pitanje zbog čega su glasali protiv nismo uspjeli dobiti, a u Savjetu ministara neslužbeno nam je rečeno da budžet nisu podržli jer nisu uvrštene sve njihove sugestije, odnosno zahtjevi za budžetskim izdvajanjem i preraspodjelom novca. "Prema Nacrtu zakona, ukupni prihodi za financiranje institucija i primici su na razini 2013. godine i iznose 950 milijuna KM, a prihodi za servisiranje vanjskog duga su 846.392.968 KM i veći su za 57.916.958 KM u odnosu na proračun 2013. godine", saopšteno je iz Savjeta ministara i naglašeno da će Ministarstvo finansija i trezora usvojeni Nacrta zakona dostaviti Predsjedništvu BiH, koje je po Ustavu nadležno za predlaganje zakona o budžetu. U Savjetu ministara napomenuli su da u strukturi prihoda dominira zahvatanje 750 miliona KM s jedinstvenog računa, što je isti iznos kao i u tekućoj godini. Obrazložili su i da Nacrt budžeta polazi od Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za period 2014 - 2016. godine s ciljem sprovođenja mjera štednje institucija BiH i bit će praćen setom mjera kojima će se uštedjeti oko pet miliona KM. "Projiciranim proračunom ukupna javna potrošnja svodi se na razinu koju omogućavaju realni prihodi bez zastoja u provedbi reformi", saopštili su iz Savjeta ministara, koje je zbog budžeta za iduću godinu u utorak održalo dvije sjednice, na prvoj su ministri dali svoje sugestije na Nacrt budžeta koji je uradilo Ministarstvo finansija, dok se na drugoj ovo ministarstvo izjašnjavalo o zahtjevima i primjedbama, nakon čega je Nacrt zakona i usvojen. Kako je saopšteno, prioriteti u provedbi reformi su izgradnja državnih funkcija u vezi sa ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo i pristupanje NATO-u, osiguranje sredstava za održavanje općih izbora u BiH, kao i kadrovsko jačanje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. U pripremi budžeta vodilo se računa i o osiguranju novca za izradu novih ličnih karata i vozačkih dozvola, o dijelu sredstava za projekt digitalizacije, te potrebnim sredstvima u vezi s popisom stanovništva u BiH. U obzir je uzet i dio novca neophodan za projekte višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Obaveze na entitetima Entiteti moraju ispuniti dodatne obaveze iz revidiranog pisma namjere ako žele koristiti novac iz iduće tranše od 56,4 miliona KM iz kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Savjet ministara BiH i Fiskalnog vijeća BiH, rekao je u utorak kako se nada da će što prije biti riješena sporenja u RS i FBiH u vezi s njihovim obavezama jer se očekuje da Odbor MMF-a sljedeću tranšu odobri 20. decembra. Kaže da je među spornim pitanjima u entitetima nadzor banaka, dok ostale razloge "sporenja" nije mogao navoditi.

Komentari / 0

Ostavite komentar